Spridning av resultat från projekt till SMF: Material

Vi har samlat 18 projekt från Produktion2030, vars resultat står till företagens förfogande. Genom samverkan mellan företag, akademi, institut och andra samhällsaktörer bygger vi ett bättre innovationsklimat. Tillsammans stärker vi svensk industris konkurrenskraft. Ladda ner vårt informationsblad om genomförda workshops!

01 – Resurseffektiv produktion

#1 Återprodukt

Industriell process där begagnade produkter får nytt liv genom att design och affärsmodeller utvecklas för lönsamhet och konkurrenskraft hos svenska återtillverkare.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Erik Sundin

013-28 66 01

[email protected]

#2 Blyfria kopparlegeringar

Bly används ofta i belysning och klimataggregat, men bly är giftigt och ackumuleras i naturen. Här utvecklas ny teknologi för komponenter i blyfria material.

.

Om paketeringen:

.

.

Kontakt:

Fredrik Schultheiss

046-222 85 20

[email protected]

#13 SIVPRO

System för automatisk kontroll av formen hos produkter i en produktionslina som kan utvärdera dem på ett löpande band utan att störa pågående produktion.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Mikael Sjödahl

0920-49 12 20

[email protected]

#14 Skräddarsydda verktygsytor

Stärker produktionsekonomi och miljöaspekter genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter.

.

Om paketeringen:

.

.

Kontakt:

Jens Hardell

0920-49 17 74

[email protected]

#15 SuRE BPMS

Ökat fokus på hållbarhet har skapat nya nyckeltal, vilket ökar komplexiteten – projektet arbetar för ökad effektivitet, mätbarhet och tydlighet i nyckeltalssystem. 

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Carin Andersson

070-250 95 39

[email protected]

.

Martin Kurdve

070-780 61 32

[email protected]

02 – Flexibel produktion

#3 MATFLEX

En testbädd som ökar industrins materialflexibilitet där företag och studenter kan modellera, prova och verifiera olika material och tillverkningsprocesser.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Boel Wadman

070-780 61 80

[email protected]

#11 OPTIPAM

Möter utmaningarna kring industrialiseringen av additiv tillverkning av metallkomponenter för kortare ledtider, flexiblare produktion och anpassning.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Peter Löwenhielm

076-845 53 01

[email protected]

#4 Storskalig tillverkning

Hantering av nya lättviktsmaterial i produktion med fokus på fordonsbranschen – hur påverkas produktionssystemet av tillverkning i nya material?

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Martin Kurvde

080-780 61 32

[email protected]

#9 RoBIn

Flexibla tillverkningsprocesser genom innovativa system för lasersvetsning – beröringsfritt, tillförlitligt och robust för avancerad fogdetektering i tuff omgivning.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Kjell-Arne Persson

070-626 81 51

[email protected]

03 – Virtuell produktionsutveckling

#5 Den tekniska innovationsfabriken

Innovationer är centrala för att företag ska stärka sin konkurrenskraft – här utvecklas metoder för att ta vara på dessa inom produkt- och produktionsutveckling parallellt.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Gunilla Franzén Sivard

08-790 90 80

[email protected]

#16 3D-SILVER

Förser beslutsfattare inom producerande industrier med bättre virtuella verktyg för layoutplanering, ergonomiutvärdering och arbetsplatsutformning.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Björn Johansson

031-772 38 09

bjo[email protected]

04 – Människan i produktionssystemet

#6 MEET

Bättre organisations- och informationsstruktur med effektivare möten, ökat informations- och kunskapsspridande samt utveckling från individuellt till organisatoriskt lärande.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Åsa Fast-Berglund

031-772 36 86

[email protected]

#12 DYNAMITE

Samarbete och integration mellan människor och automationssystem med hjälp av smarta och innovativa lösningar – för flexibel och proaktiv produktion.

.

Om paketeringen:

.

.

Kontakt:

Åsa Fast-Berglund

031-772 36 86

[email protected]

05 – Cirkulära produktionssystem och underhåll

#7 ATIT

Vad är det kunden köper – lastbil eller transport, reservdel eller fungerande maskin? Utveckla erbjudandet efter vad kunden söker för ökat värde för kund och kundens kund.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Barbro Lagerholm

070-780 61 79

[email protected]

#10 SAPPA

Utveckling, testning och demonstration av en innovativ molnbaserad tjänstearkitektur för förebyggande underhåll av produkt- och produktionssystem.

 

Kontakt:    
Mathias Johanson
031-67 55 43
[email protected]
 .
Magnus Löfstrand
019-30 32 83

#17 Cirkulära tjänsteaffärsmodeller

Projektet syftar till att utveckla, validera och demonstrera en metod för att implementera en cirkulär produktionsbaserad tjänsteaffärsmodell.

 

Kontakt:
Johan Frishammar
[email protected]
+46 (0)920-49 14 07

06 – Integrerad produkt- och produktionsutveckling

#8 Virtuella demonstratorer

Nya produkter är grunden för tillverkningsindustrins verksamhet – här finns en IT-plattform som kortar tiden för produktutveckling och säkrar tillverkningsbarheten.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Ola Isaksson

031-772 82 02

[email protected]

#18 Gnissel & Gnek

Utvecklar metoder och verktyg för att förutse oönskade missljud under utvecklingsfaserna i bilindustrin – gnissel och gnek innebär störningar i produktionsupplägget.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Casper Wickman

072-371 60 87

[email protected]

För mer information kontakta:

Birgitta Öjmertz
RISE IVF
+46 (0)31 706 61 52
[email protected]

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X