Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Storskalig produktion av produkter av mixade material

Användningen av nya lättviktsmaterial ökar stort. Projektet syftar till effektiv hantering av nya lättviktsmaterial i storskalig produktion och fokuserar på fordonsbranschen.

Inom projektet studeras hur hela produktionssystemet påverkas när produkter till större eller mindre del börjar tillverkas i nya material. När produkter börjar tillverkas, helt eller delvis, av nya material förändras produktionssystemet. I projektet ”Storskalig tillverkning av produkter i flera material” kommer dessa förändringar att analyseras på detaljerad nivå, för att kunna förutsäga hur företagen ska kunna agera vid dessa förändringar, något som kan vara avgörande för företagets framtida konkurrenskraft. Det är viktigt att ompröva tillverkningssystemet och fabrikslayouten när sådana drastiska förändringar görs i produkterna så att fördelarna i produktdesign kan kombineras med förändringar i produktionen som gör den mer effektiv. Detta kan göras genom att testa flera nya layouter för en ny produktionsmiljö.

Målet med projektet är att det ska gå att förutsäga hur produktionssystemet bör förändras i förhållande till produkternas förändring. I den digitala fabriken kan olika produkter provas i en virtuell värld och alternativa utformningar kan ställas mot varandra. Baserat på detta kan rätt beslut fattas så att förändringarna görs på ett strukturerat sätt och rätt ordning. Resultaten kommer att bli generiska och alltså inte enbart vara tillämpliga på de produkter som är föremål för fallstudierna.

Syftet med detta projekt är att utvärdera vilka effekter olika designkoncept av produkterna kommer att ha på produktionsstrukturen. Olika varianter av produktionslayout kommer att testas i en virtuell fabriksmiljö som beskriver komponentflöde och en kombination av olika produktionsprocesser. I och med detta ges industriellt kunnande i hur man producerar och hur man kan uppnå full nytta av de nya materialen i produkterna. Delar tillverkade av blandade material är fortfarande dyrare än liknande delar tillverkade av konventionellt stål. Ett sätt att motivera kostnaden är att öka produktionseffektiviteten.

Projektledare
Martin Kurdve
RISE IVF
+46 (0)31-706 61 32
Martin.Kurdve@ri.se

Samverkande parter
RISE IVF AB
KTH XPRES
Linköpings Universitet: Institutionen för Ekonomisk och industriell utveckling
Mälardalens Högskola: Institutionen för Innovation, design, teknik
Volvo Cars
Scania CV AB
IAC Group AB

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.