Produktion2030

Vår vision är att produktion i Sverige ska vara hållbar och konkurrenskraftig. För att uppnå visionen behöver vi omsätta ny kunskap och nya tekniker från forsking till innovationer i industrin. Samverkan mellan branscher, lärosäten och institut behöver också öka och stärkas. Produktion2030 är en mötesplats och plattform för aktörer inom produktionsområdet.

Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland. Det gör vi genom att översätta industrins utmaningar till relevanta och innovativa lösningar för industrin; bygga och stärka nätverk och samverkan, både inom Sverige och internationellt; och koppla ihop idéer, aktörer och finansieringsmöjligheter för att skapa värdefulla lösningar för framtidens tillverkningsindustri.

Vi är en drivande kraft i utvecklingen av en innovativ och effektiv produktion i Sverige!

Välkommen att kontakta oss på Produktion2030 vid frågor.

Cecilia Warrol

Programchef

Johan Stahre

Biträdande programchef

Hanna Widell

Kommunikationsansvarig