Medlemskap i forskarskolan

Om du är forskarstuderande och inskriven på ett svenskt lärosäte kan du ansöka om medlemskap till Produktion2030s forskarskola. Som medlem går du gratis på våra kurser och du har rätt att få ett intyg om ditt deltagande när du uppnår din licentiatexamen och doktorsexamen, om 20 hp för forskarskolan har slutförts

Om du inte är forskarstuderande eller om du inte är inskriven vid ett svenskt lärosäte kan du ansöka om gratis medlemskap och få våra senaste nyheter och inbjudningar till forskaraktiviteter. Du kan också gå kurser mot en avgift (överenskommelser görs med respektive kurskontakt).

Kurser

Vi erbjuder mer än 30 kurser på forskarnivå genom nyckelkompetenser från svenska universitet och högskolor, institut och företag. Vi erbjuder kurser på en generell produkt- och produktionsutvecklingsnivå, kurser som fokuserar våra utmaningsområden, samt forskningsstödjande kurser.

Referensgrupp

Vi ser kontinuerligt över kursutbud tillsammans med vår referensgrupp, vilken är uppbyggd av medlemmar ur svenska Produktionsakademien:

 • Peter Almström, Chalmers Tekniska Högskola
 • Andreas Archenti, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Leo DeVin, Karlstads Universitet och Högskolan i Skövde
 • Torbjörn Ilar, Luleå Tekniska Universitet
 • Kerstin Johansen, Linköpings Universitet
 • Björn Johansson, Chalmers Tekniska Högskola
 • Lennart Malmsköld, Högskolan Väst
 • Lars Pejryd, Örebro Universitet
 • Bengt-Göran Rosén, Högskolan i Halmstad
 • Antti Salonen, Mälardalens Högskola
 • Daniel Tesfarmariam Semere, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Jan-Eric Ståhl, Lunds Tekniska Högskola
 • Kristina Säfsten, Jönköping University
 • Christina Windmark, Lunds Tekniska Högskola