Medlemskap i forskarskolan

Forskarstuderande, disputerade och industriella intressenter inom produkt- och produktionsutveckling kan ansöka om gratis medlemskap. Medlemmar får våra senaste nyheter och inbjudningar till forskaraktiviteter.

Forskarstuderande medlemmar som är inskrivna på ett svenskt lärosäte går gratis på våra kurser. Om du inte är forskarstuderande eller om du inte är inskriven vid ett svenskt lärosäte kan du gå på kurser mot en avgift (överenskommelser görs med respektive kurskontakt). Alla forskarstuderande har rätt att få ett intyg om sitt medlemskap och sitt deltagande i forskarskolan när de uppnår sin licentiatexamen och doktorsexamen, om 20 HEC för forskarskolan har slutförts.

→ Ansök om gratis medlemskap här

Kurser

Vi erbjuder mer än 30 kurser på forskarnivå genom nyckelkompetenser från svenska universitet och högskolor, institut och företag.

Vi erbjuder kurser på en generell produkt- och produktionsutvecklingsnivå, kurser som fokuserar våra utmaningsområden, samt forskningsstödjande kurser.

→ Du hittar vårt kursutbud här

Referensgrupp

Vi ser kontinuerligt över kursutbud tillsammans med vår referensgrupp, vilken är uppbyggd av medlemmar ur svenska Produktionsakademien:

 • Amos Ng, Högskolan i Skövde
 • Magnus Lundgren, KTH Kungliga Tekniska Högskolan
 • Antti Salonen, Mälardalens Högskola
 • Bengt-Göran Rosén, Högskolan i Halmstad
 • Björn Johansson, Chalmers Tekniska Högskola
 • Christina Windmark, Lunds Tekniska Högskola
 • Daniel Tesfarmariam Semere, KTH Kungliga Tekniska Högskolan
 • Erik Sundin, Linköpings universitet
 • Gunnar Bolmsjö, Linnéuniversitetet
 • Jan-Eric Ståhl, Lunds Tekniska Högskola
 • Kerstin Johansen, Jönköping Universitet
 • Kristina Säfsten, Jönköping Universitet
 • Lennart Malmsköld, Högskolan Väst
 • Leo DeVin, Karlstads Universitet
 • Peter Almström, Chalmers Tekniska Högskola
 • Torbjörn Ilar, Luleå Tekniska Universitet