Små och medelstora företag

Små och medelstora företag spelar en viktig roll för svensk industris konkurrenskraft. Produktion2030 paketerar resultaten från projekt för att de ska bli tillgängliga. Tillsammans med regionala och nationella industrinätverk sprider vi resultaten t.ex. genom Teknikworkshoppar och seminarier för företag och andra intressenter. Vi erbjuder också mindre företag att testa nya tekniska lösningar.

Det här är en Teknikworkshop:

  • Resultat från Produktion2030
  • Kunskap och teknik från forskning
  • Möten mellan forskare och företag
  • Reflektion kring egna nästa steg
  • Digitalt format

För mer information kontakta
Birgitta Öjmertz
RISE
+46 (0)70 780 6152
[email protected]

→ Läs mer om Teknikworkshoppar och kurser
→ Du hittar materialet här

Filmer

Se våra introduktionsfilmer om våra Teknikworkshoppar inom instrumentet Små och medelstora företag.

Aktuellt

Här hittar du nyheter om Små-medelstora företag

Konkurrenskraft med teknikworkshoppar

Läs också

Digitalisering inom fordonsindustrin

Läs också

Virtuella verktyg med 3D-Silver

Läs också