Produktionsråd

Ett öppet forum för aktörer som verkar inom produktionsområdet i Sverige. Produktion2030 bjuder in personer verksamma i företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut eller andra organsiationer som vill bidra till hållbar och konkurrenskraftig produktion i Sverige. Produktionsrådet använder en digital innovationsplattform för att bland annat skapa, dela och utveckla idéer och nya projekt.

Kontaktperson

För mer information kontakta:
Johan Stahre, Chalmers
[email protected]