Utbildning

Tillgång till kompetens i världsklass är avgörande för att företag ska vara konkurrenskraftiga. För att utveckla och stärka kompetensen inom produktionsområdet driver Produktion2030 en nationell forskarskola, med kurser tillgängliga för forskarstuderande och för företag.

Produktion2030s forskarskola lanserades 2014 och har idag mer än 30 kurser, bl.a. inom våra styrkeområden. Flera kurser har starka kopplingar till svensk tillverkningsindustri.

→ Ansök om gratis medlemskap här
→ Du hittar vårt kursutbud här

För mer information kontakta
Bengt-Göran Rosén
Högskolan i Halmstad
bengt-goran.rosen@hh.se

Civilingenjör 4.0

Produktion2030 utvecklar nya kursmoduler till civilingenjörsutbildningar på svenska universitet och högskolor.

Fokus är industriell digitalisering. Syftet är att skapa ett nationellt utbildningspaket inom Industri 4.0 som är tillgängligt för samtliga tekniska universitet och högskolor.

→ Läs mer om Civilingenjör 4.0

Ingenjör 4.0

Ingenjör 4.0 är ett unikt initiativ för att utveckla moduler med aktuellt innehåll som svarar på den snabba pågående digitaliseringen av industrin, ofta kallad Industri 4.0 eller den fjärde industriella revolutionen.

Kompetensutveckling och livslångt lärande är en av de största utmaningarna för svensk industri och anställda. Därför lanseras INGENJÖR 4.0 – ett nyutvecklat webbaserat fortbildningsprogram utvecklat i samarbete av 13 svenska universitet.

→ Läs mer om Ingenjör 4.0