Resurseffektiv produktion

Industrins utmaning: Minimera resursförbrukning och miljöpåverkan i produktionssystem och produkter.

  • Resurseffektiv produktion är en förutsättning för tillverkning i ett land som Sverige med sina höga löner samt höga kvalitetsnivåer och materialkostnader.
  • Resurser som material, människor, energi, kapital och tid måste användas effektivt för att produktionen skall vara konkurrenskraftig.
  • Forskning och innovation riktad mot resurseffektiv produktion kräver helhetsperspektiv och påverkar alla livscykelfaser för produkter och produktionssystem.