Organisation

Teknikföretagen är huvudorganisation och koordinerar det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 med hjälp av ett programkontor.

Programkontor

Cecilia Warrol

Programchef

Johan Stahre

Vice programchef och ansvarig för instrument Analys och internationalisering

Hanna Widell

Ansvarig kommunikation

Birgitta Öjmertz

Ansvarig för instrumentet Små och medelstora företag

Anna Öhrwall Rönnbäck

Ansvarig för Kunskapsförmedlingen

Bengt-Göran Rosén

Ansvarig instrument Utbildning

Martin Friis

Ansvarig för testbäddsprojekt

Styrgrupp

Styrgruppen väljs av en valberedning, som leds av Teknikföretagen.

Charlotte Brogren

Alimak Group

Lars-Henrik Jörnving

Scania

Peter Johansson

Teknikföretagen

Rikard Söderberg

Chalmers

Björn Ekelund

Ericsson

Kristina Säfsten

Jönköping University

Monica Bellgran

KTH

Aleksandar Zuza

IF Metall

Patrik Dahlman

SKF

Pernilla Walkenström

RISE IVF

Susanne Timsjö

ABB

Silvi Laks

AB Volvo

Forsknings- och innovationsråd

Produktion2030 har tillsatt ett Forsknings- och innovationsråd med representanter från industri, akademi och institut. Rådet ger input till bl a utlysningar, internationell omvärldsbevakning och framtidsscenarier. I Forsknings- och innovationsrådet ingår:

Johan Stahre

Vice programchef och ansvarig för instrument Analys och internationalisering

Anders Berglund

Scania

Anna Davidsson

Volvo Cars

Anna Öhrwall Rönnbäck

Ansvarig för Kunskapsförmedlingen

Bengt-Göran Rosén

Ansvarig instrument Utbildning

Johan Carlson

Fraunhofer Chalmers

Mats Björkman

Linköpings Universitet

Vahid Kalhori

Sandvik