Organisation

Teknikföretagen är huvudorganisation och koordinerar det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 med hjälp av ett programkontor.

Programkontoret

 • Programchef: Cecilia Warrol
 • Vice programchef: Johan Stahre, Chalmers
 • Ansvarig för kommunikation: Hanna Widell, Widell Consulting
 • Ansvarig för instrumentet Små och medelstora företag: Birgitta Öjmertz, RISE (Swerea IVF)
 • Ansvarig för instrumentet Utbildning: Bengt-Göran Rosén, Högskolan Halmstad
 • Ansvarig för instrumentet Analys och internationalisering: Johan Stahre, Chalmers

Styrgrupp

Styrgruppen väljs av en valberedning, som leds av Teknikföretagen.

 • Jan-Eric Sundgren, Teknikföretagen (Ordförande)
 • Marco Zwinkels, Sandvik
 • Lars-Henrik Jörnving, Scania
 • Dennis Helfridson, ABB
 • Torbjörn Holmström, Volvo Group
 • Björn Ekelund, Ericsson
 • Charlotte Brogren, Alimak Hek
 • Patrik Dahlman, SKF
 • Carin Andersson, Lunds tekniska högskola
 • Kristina Säfsten, Jönköping University
 • Rikard Söderberg, Chalmers
 • Monica Bellgran, KTH
 • Mats Lundin, Swerea IVF
 • Charlotte Karlsson, RISE
 • Ola Asplund, IF Metall
 • Peter Johansson, Teknikföretagen

Forsknings- och innovationsråd

Produktion2030 har tillsatt ett Forsknings- och innovationsråd med representanter från industri, akademi och institut. Rådet ger input till bl a utlysningar, internationell omvärldsbevakning och framtidsscenarier. I Forsknings- och innovationsrådet ingår:

 • Johan Stahre, Chalmers, ordförande
 • Anders Berglund, Scania
 • Anna Davidsson, Volvo Cars
 • Anna Öhrwall Rönnbäck, Linköpings universitet
 • Arne Melander, Swerea
 • Bengt-Göran Rosén, Högskolan i Halmstad
 • Elisabeth Sagström-Bäck, Swerea IVF
 • Johan Carlson, Fraunhofer Chalmers Research Centre Industrial Mathematics
 • Maria Weiland, Saab AB Aerostructures
 • Mats Björkman, Linköpings Universitet
 • Tero Stjernstoft, VINNOVA
 • Thomas Lezama, Volvo Group Trucks Operations
 • Vahid Kalhori, Sandvik Coromant
X