Organisation

Teknikföretagen är huvudorganisation och koordinerar det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 med hjälp av ett programkontor.

Programkontoret

Kontaktpersoner som är med i programkontoret.

Cecilia Warrol

Programchef

Johan Stahre

Biträdande programchef

Hanna Widell

Kommunikationsansvarig

Bengt-Göran Rosén

Ansvarig instrument Utbildning

Anna Öhrwall Rönnbäck

Ansvarig för Kunskapsförmedlingen

Birgitta Öjmertz

Ansvarig för instrumentet Små och medelstora företag

Martin Friis

Ansvarig för testbäddsprojekt

Styrgrupp

Styrgruppen väljs av en valberedning, som leds av Teknikföretagen.

Charlotte Brogren

Alimak Group

Lars-Henrik Jörnving

Scania

Peter Johansson

Teknikföretagen

Rikard Söderberg

Chalmers

Björn Ekelund

Ericsson

Silvi Laks AB

Volvo

Susanne Timsjö

ABB

Pernilla Walkenström

RISE IVF