Utlysningar

Produktion2030 genomför 1-2 utlysningar per år. Utlysningarnas inriktning och budget beslutas av programmet. Vinnova hanterar ansökningarna och projektfinansiering.

Pågående utlysningar

Här listas pågående och kommande utlysningar.

Pågående utlysningar

Här listas pågående och kommande utlysningar.

Just nu ha vi inga aktuella utlysningar eller ansökningsomgångar öppna.

Tidigare utlysningar

Här listas tidigare utlysningar. Dessa programutlysningar är de som senast varit öppna för ansökan.

→ Utlysning 16, sommar 2022: Cirkularitet i industriell produktion
Denna utlysning ska finansiera projekt vars resultat och effekter bidrar till ökad cirkularitet i industriell produktion inom tillverkningsindustrin i Sverige.

→ Utlysning 15, vår 2022: Hållbart arbete i tillverkningsindustrin
I denna utlysning sätter Produktion2030 människan i centrum. På många ställen i tillverkningsindustrin råder akut brist på kvalificerad och konkurrenskraftig arbetskraft. Det påverkar kraftigt svenska företagens förmåga att konkurrera globalt.

→ Utlysning 14, sommar 2021: Forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till hållbar och resilient produktion
Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 utlyser 41 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidra till en hållbar och resilient (motståndskraftig) tillverkningsindustri i Sverige.

→ Utlysning 13, vår 2021: SIP Produktion2030 – Utmanande projekt för hållbar konkurrenskraft
Hållbar konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri Produktion2030 finansierar utmanande forsknings- och innovationsprojekt som skapar hållbar konkurrenskraft för tillverkningsindustrin i Sverige.

→ Utlysning 12, sommar 2019: Effektiva värdekedjor för tillverkningsindustrin genom användning av digital teknik
Produktion2030 är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar i Sverige för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

→ Utlysning 11, vår 2019: Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Produktion2030 är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar i Sverige för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

→ Utlysning 10, vinter 2018: SIP Produktion2030 – Nya tjänster för tillverkande industri
Genom denna utlysning finansieras idéprojekt som kan bidra till utveckling av nya produktionsrelaterade tjänster, inriktade mot tillverkningsindustrin. Detta är utlysning nr 10 inom Produktion2030, våren 2018.

→ Utlysning 9, vår 2018: Kostnadseffektiv automatisering
Produktion2030 bjuder in aktörer inom industri, akademi och forskningsinstitut till vår nionde utlysning: forsknings- och innovationsprojekt som ska leda till kostnadseffektiv automatisering i svensk tillverkningsindustri. Projektförslagen ska ha ett tydligt fokus på ett eller två av Produktion 2030 sex styrkeområden.

→ Utlysning 8, vinter 2017: SIP Produktion2030 – Idé-projekt som kan leda till ökad hållbarhet i industriell produktion
Har du idéer som kan bidra till ökad hållbarhet inom industriell tillverkning? Inom Produktion2030 kan personer i tillverkningsindustrin, universitet/högskola eller forskningsinstitut söka finansiering för kortare idé-projekt med hög risk, max 500 000 SEK per projekt. Projekten ska testa idéer med potential att kraftigt bidra till ökad hållbarhet i svensk tillverkningsindustri. Sista ansökningsdag är 28 september 2017.

→ Utlysning 7, höst 2017: Testbäddsprojekt för ökad digitalisering av svensk tillverkningsindustri
Med det här erbjudandet ger Produktion2030 stöd till testbäddsprojekt med max 8 miljoner per projekt. Projekten skall utnyttja existerande testmiljöer och leda till ökad digitalisering av svensk tillverkningsindustri. Sista ansökningsdag är 28 september 2017.

→ Utlysning 6, vår 2017: Test- och demonstrationsprojekt
Test- och demonstrationsprojekt med max sökt belopp 8 Mkr har deadline den 31 mars 2017. Syftet med denna utlysning är att ge stöd till test- och demonstrationsprojekt, för ökad digitalisering i industriell produktion.

→ Utlysning 5, vår 2017: Forsknings- och innovationsprojekt för digitalisering i produktion
1 med max sökt belopp 3 Mkr har deadline 17 februari 2017. Syftet med utlysningen är att ge stöd till forsknings- och innovationsprojekt för ökad digitalisering i industriell produktion.

→ Utlysning 4, vår 2016: Nya produktionsmetoder och produktionstekniker
I den här utlysningen ges stöd till större forsknings- och innovationsprojekt med fokus på nya produktionsmetoder och produktionstekniker.

→ Utlysning 3, höst 2015: Digitaliseringskoncept för industriell produktion som kan leda till innovation
Produktion2030:s tredje utlysning kommer att fokusera på digitalisering. Vi söker korta projekt med högt nyhetsvärde, där resultaten kan skalas upp för industriell användning.

→ Utlysning 2, vår 2015: The Produktion2030 Strategic Innovation Programme
Produktion2030:s tredje utlysning kommer att fokusera på digitalisering. Vi söker korta projekt med högt nyhetsvärde, där resultaten kan skalas upp för industriell användning.

→ Utlysning 1, höst 2014: The Produktion2030 Strategic Innovation Programme
Det här är den första av flera utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som ska bidra till innovationsförmåga och ökad långsiktig konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Fyra projekt kommer att finansieras med upp till 6,5 miljoner kronor och projektet ska genomföras inom något av programmets sex styrkeområden.

Externa utlysningar

Här listas externa utlysningar.

Externa utlysningar

Här listas externa utlysningar.

Pågående externa utlysningar

→ Cirkularitet – FFI – våren 2024
Med det här erbjudandet vill vi stödja forsknings- och utvecklingsaktiviteter som minimerar klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och stärker hållbarheten genom hela värdekedjan kopplat till utveckling, tillverkning och avveckling av fordon. Erbjudandet ingår i delprogrammet FFI Cirkularitet inom samarbetet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Tidigare utlysningar

→ Ökad resurseffektivitet, industrins bidrag till en cirkulär ekonomi
Erbjudandet vänder dig till er som vill utveckla och testa resurseffektiva och cirkulära lösningar.

→ Policy och styrmedel för en hållbar industri 
Finansierar samverkansprojekt och omfattar styrmedel från såväl offentligt håll som från branscher och standardiseringsorgan.

→ Extern utlysning, sommar 2023: Avancerad och innovativ digitalisering 2023
Erbjudandet riktar sig till konsortier som i samverkan kan bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar till nytta för nästa generations industriella digitala lösningar, och för att nya produkter och tjänster ska utvecklas i Sverige.

→ Extern utlysning, höst 2022: Innovationer för en minskad elanvändning
Lösningar som snabbt bidrar till minskad eller flyttad elanvändning i Sverige. En gemensam satsning från Energimyndigheten och Vinnova.

→ Extern utlysning, vår 2022: Resurseffektivitet och hållbar produktion inom gruv- och metallutvinningsindustrin
Välkommen att söka finansiering för kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilot- och demoprojekt som adresserar de utmaningar som definierats i den strategisk forsknings- och innovationsagenda (2019).

→ Extern utlysning, höst 2021: Ta möjligheten att söka stöd för att planera en Horisont Europa-ansökan!
Vinnova erbjuder stöd för att planera ansökningar till EU:s ramprogram Horisont Europa, syftet är att ge svenska organisationer bättre förutsättningar att tillsammans med europeiska partners bidra till en hållbar omställning av svensk industri. EU:s ramprogram är en underutnyttjad möjlighet med stora resurser när det gäller finansiering, nätverk och forskningsinfrastruktur. Det finns möjlighet att söka planeringsbidrag från Vinnova två gånger per år, nästa omgång av utlysningen stänger 18 oktober. På utlysningens webbsida hittar du utlysningstexten samt vilka utlysningar i Horisont Europa som planeringsbidraget omfattar.