Öppen utlysningar

Produktion2030 genomför 1-2 utlysningar per år. Utlysningarnas inriktning och budget beslutas av programmet.

Vinnova hanterar ansökningarna och projektfinansiering.

Inga aktuella utlysningar ansökningsomgångar öppnas

Tidigare utlysningar

Utlysning 13, vår 2021: SIP Produktion2030 – Utmanande projekt för hållbar konkurrenskraft

Hållbar konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri Produktion2030 finansierar utmanande forsknings- och innovationsprojekt som skapar hållbar konkurrenskraft för tillverkningsindustrin i Sverige.

Utlysning 12, sommar 2019: Effektiva värdekedjor för tillverkningsindustrin genom användning av digital teknik

Produktion2030 är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar i Sverige för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Utlysning 11, vår 2019: Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Utlysning 10, vinter 2018: SIP Produktion2030 – Nya tjänster för tillverkande industri

Genom denna utlysning finansieras idéprojekt som kan bidra till utveckling av nya produktionsrelaterade tjänster, inriktade mot tillverkningsindustrin. Detta är utlysning nr 10 inom Produktion2030, våren 2018.

Utlysning 09, vår 2018: Kostnadseffektiv automatisering

Produktion2030 bjuder in aktörer inom industri, akademi och forskningsinstitut till vår nionde utlysning: forsknings- och innovationsprojekt som ska leda till kostnadseffektiv automatisering i svensk tillverkningsindustri. Projektförslagen ska ha ett tydligt fokus på ett eller två av Produktion 2030 sex styrkeområden.

Utlysning 08, vinter 2017: SIP Produktion2030 - Idé-projekt som kan leda till ökad hållbarhet i industriell produktion

Har du idéer som kan bidra till ökad hållbarhet inom industriell tillverkning? Inom Produktion2030 kan personer i tillverkningsindustrin, universitet/högskola eller forskningsinstitut söka finansiering för kortare idé-projekt med hög risk, max 500 000 SEK per projekt. Projekten ska testa idéer med potential att kraftigt bidra till ökad hållbarhet i svensk tillverkningsindustri. Sista ansökningsdag är 28 september 2017.

Utlysning 07, höst 2017: Testbäddsprojekt för ökad digitalisering av svensk tillverkningsindustri

Med det här erbjudandet ger Produktion2030 stöd till testbäddsprojekt med max 8 miljoner per projekt. Projekten skall utnyttja existerande testmiljöer och leda till ökad digitalisering av svensk tillverkningsindustri. Sista ansökningsdag är 28 september 2017.

Utlysning 06, vår 2017: Test- och demonstrationsprojekt

Utlysning 6: test- och demonstrationsprojekt med max sökt belopp 8 Mkr har deadline den 31 mars 2017. Syftet med denna utlysning är att ge stöd till test- och demonstrationsprojekt, för ökad digitalisering i industriell produktion.

Utlysning 05, våren 2017: Forsknings- och innovationsprojekt för digitalisering i produktion

Utlysning 5 forskning- och innovationsprojekt våren 2017:1 med max sökt belopp 3 Mkr har deadline 17 februari 2017. Syftet med utlysningen är att ge stöd till forsknings- och innovationsprojekt för ökad digitalisering i industriell produktion.

Utlysning 04, våren 2016: Nya produktionsmetoder och produktionstekniker

I den här utlysningen ges stöd till större forsknings- och innovationsprojekt med fokus på nya produktionsmetoder och produktionstekniker.

Utlysning 03, höst 2015: Digitaliseringskoncept för industriell produktion som kan leda till innovation

Produktion2030:s tredje utlysning kommer att fokusera på digitalisering. Vi söker korta projekt med högt nyhetsvärde, där resultaten kan skalas upp för industriell användning.

Utlysning 02, våren 2015: The Produktion2030 Strategic Innovation Programme

Det här är den andra av flera utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som ska bidra till innovationsförmåga och ökad långsiktig konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Programmet pågår till 2018.

Utlysning 01, hösten 2014: The Produktion2030 Strategic Innovation Programme

Det här är den första av flera utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som ska bidra till innovationsförmåga och ökad långsiktig konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Fyra projekt kommer att finansieras med upp till 6,5 miljoner kronor och projektet ska genomföras inom något av programmets sex styrkeområden.

Nyfiken på vår tolfte utlysning?

Lyssna på våra experter från industrin som berättar sin syn på varför just denna utlysning är viktigt för framtidens industri!

Externa utlysningar

Industrins energi- och klimatomställning

Har du ett projekt som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Här kan du söka stöd för projekt som minskar utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en mer effektiv energi- och resursanvändning.

Bidra till cirkulär och hållbar användning av lättviktsmaterial

Nu kan du söka stöd för genomförbarhetsstudier av lösningar inom cirkulär och hållbar användning av lättviktsmaterial. Energimyndigheten, Vinnova och Formas utlyser cirka 5 miljoner kronor.

TRINITY DIH AGILE PRODUCTION open call for up to €300,000

Focus area: Advanced robotic technologies together with new digital and cyber secure solutions

Energy-efficient manufacturing system management (IA)

Focus area: Digitising and transforming European industry and services (DT)

Pilot lines for large-part high-precision manufacturing (IA 50%)

Focus area: Digitising and transforming European industry and services (DT)

Quality control in smart manufacturing (IA)

Focus area: Digitising and transforming European industry and services (DT)

I4MS (phase 4) - uptake of digital game changers

IA Innovation action , CSA Coordination and support action

Artificial intelligence for manufacturing

RIA Research and Innovation action , CSA Coordination and support action

Ansökningsguide
Ansökan sker hos Vinnova, där hittar du en steg-för-steg-guide till hur man ansöker om finansiering i Vinnovas Intressentportal. Guiden utgår från en typisk utlysning. Observera att vissa utlysningar, har speciella frågor som inte stämmer med denna guide. Se anvisningar för respektive utlysning.