Aktuella utlysningar

Produktion2030 genomför 1-2 utlysningar per år. Utlysningarnas inriktning och budget beslutas av programmet.

Vinnova hanterar ansökningarna och projektfinansiering.

Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Ansökningsguide
Ansökan sker hos Vinnova, där hittar du en steg-för-steg-guide till hur man ansöker om finansiering i Vinnovas Intressentportal. Guiden utgår från en typisk utlysning. Observera att vissa utlysningar, har speciella frågor som inte stämmer med denna guide. Se anvisningar för respektive utlysning.

Tidigare utlysningar

Nya tjänster för tillverkande industri

Genom denna utlysning finansieras idéprojekt som kan bidra till utveckling av nya produktionsrelaterade tjänster, inriktade mot tillverkningsindustrin. Detta är utlysning nr 10 inom Produktion2030, våren 2018.

Kostnadseffektiv automatisering

Produktion2030 bjuder in aktörer inom industri, akademi och forskningsinstitut till vår nionde utlysning: forsknings- och innovationsprojekt som ska leda till kostnadseffektiv automatisering i svensk tillverkningsindustri. Projektförslagen ska ha ett tydligt fokus på ett eller två av Produktion 2030 sex styrkeområden.

Idé-projekt - hållbar produktion

Har du idéer som kan bidra till ökad hållbarhet inom industriell tillverkning? Inom Produktion2030 kan personer i tillverkningsindustrin, universitet/högskola eller forskningsinstitut söka finansiering för kortare idé-projekt med hög risk, max 500 000 SEK per projekt. Projekten ska testa idéer med potential att kraftigt bidra till ökad hållbarhet i svensk tillverkningsindustri. Sista ansökningsdag är 28 september 2017.

Testbäddsprojekt för digitalisering i tillverkningsindustrin

Med det här erbjudandet ger Produktion2030 stöd till testbäddsprojekt med max 8 miljoner per projekt. Projekten skall utnyttja existerande testmiljöer och leda till ökad digitalisering av svensk tillverkningsindustri. Sista ansökningsdag är 28 september 2017.

Utlysning 6: Test- och demonstrationsprojekt vår 2017

Utlysning 6: test- och demonstrationsprojekt med max sökt belopp 8 Mkr har deadline den 31 mars 2017. Syftet med denna utlysning är att ge stöd till test- och demonstrationsprojekt, för ökad digitalisering i industriell produktion.

Öppen innovation i industrin

Vinnova genomför en satsning på öppen innovation inom digitalisering av svensk industri. Målet är att stärka innovations- och utvecklingssamarbetet mellan större företag och små innovativa företag i digitaliseringens framkant.

Utlysning 5: Forsknings- och innovationsprojekt våren 2017

Utlysning 5 forskning- och innovationsprojekt våren 2017:1 med max sökt belopp 3 Mkr har deadline 17 februari 2017. Syftet med utlysningen är att ge stöd till forsknings- och innovationsprojekt för ökad digitalisering i industriell produktion.

Nya produktionsmetoder och produktionstekniker – våren 2016

I den här utlysningen ges stöd till större forsknings- och innovationsprojekt med fokus på nya produktionsmetoder och produktionstekniker.

Produktion2030 utlysning: Digitaliseringskoncept i industriell produktion

Produktion2030:s tredje utlysning kommer att fokusera på digitalisering. Vi söker korta projekt med högt nyhetsvärde, där resultaten kan skalas upp för industriell användning.

Produktion2030 – våren 2015

Det här är den andra av flera utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som ska bidra till innovationsförmåga och ökad långsiktig konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Programmet pågår till 2018.

Produktion2030 – hösten 2014

Det här är den första av flera utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som ska bidra till innovationsförmåga och ökad långsiktig konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Fyra projekt kommer att finansieras med upp till 6,5 miljoner kronor och projektet ska genomföras inom något av programmets sex styrkeområden.

X