Instrument analys och internationalisering

Instrumentet Analys och internationalisering skall hjälpa Produktion2030 att arbeta effektivt i ett svenskt och ett internationellt sammanhang. Instrumentet skall också hjälpa svenska aktörer att delta i europeiska forskningsprogram.

EU:s ramprogram för forskning och innovation gör stora investeringar i industriell digitalisering. Produktion2030:s Analys och internationalisering följer kontinuerligt utvecklingen av nationella och internationella strategier, agendor, roadmaps och forskningsprogram.

Externa utlysningar

Här du kan hitta mer information om öppnade externa utlysningar

Analys

Produktion2030:s analysarbete genomförs framförallt av programledningen, styrgruppen, forsknings- och innovationsrådet, och expertgrupperna.

Internationalisering

Produktion2030:s internationaliseringsarbete genomförs av programledning, programkontor, styrgrupp, forsknings- och innovationsråd, expertgrupper och konsulter.

 • Deltagande i Factories of the Future Partnership Board (EU-kommissionens samverkansgrupp inom PPP-programmet Factories of the Future)
 • Presentation av Produktion2030 vid EU-kommissionens konferenser
 • Monitorering av utvecklingen av EU-kommissionens utveckling av arbetsprogram m.m. av vår representant på plats i Bryssel, Charlotte Andersdotter.
 • Swedish-Belgian Innovation Initiative; “Digitalisation of Industry”
 • Utformning av EU-kommissionens roadmap för forskning och innovation inför nästa ramprogram, Horizon Europe, inom teknik-plattformen ManuFuture samt inom PPP-organisationen EFFRA
 • Arbetsgrupper som arbetar med utformning av EU-kommissionens roadmap för digitalisering av Europas industri (DEI- Digitising European Industry)
 • Utveckling av programmet EIT-Manufacturing

I Produktion2030:s analys och internationaliseringsarbete ingår även samarbete med globala program, t.ex. World Economic Forum och World Manufacturing Forum. Exempel på aktiviteter:

 • Medverkan i arbetsgrupper inom World Economic Forum: 1) Future of Advanced Manufacturing and Production 2) Future Production Workforce
 • Presentationer och medverkan från Produktion2030 vid World Manufacturing Forum: 1) Monterrey, Mexiko 2017 2) Como, Italien 2018

Produktion2030 studieresor:

Produktion2030 har genomfört studie- och kontaktresor, omvärldsanalys och undersökt möjligheter för samverkan inom produktionsforskning.

 • 2013 – Tyskland (Stuttgart, Aachen, Berlin, Chemnitz, mm)
 • 2015 – USA (Chicago, Washington DC, Maryland, mm)
 • 2016 – Singapore
 • 2017 – Silicon Valley

Produktion2030 har samarbetat med Business Sweden i arbetet med marknadsföring av Sverige i Indien, Sydkorea, Japan, Tyskland, Schweiz, Belgien och ytterligare länder.

Kontakt:

Johan Stahre
Chalmers
Johan.stahre@chalmers.se

Följ Charlotte Andersdotters internationella logg

Om du har inspel till framtida loggar, maila gärna info@produktion2030.se

Nytt från Bryssel Budget i fokus för EUs nya forskningsprogram
24 januari 2020

Under 2021 planeras de nya EU-programmen Digital Europe och Horizon Europe att starta. Ramverket för dessa är nu färdigställt, men beslutet kring budgeten är försenad.

Logg internationellt Nytt från Bryssel The Green Deal – Europas nya tillväxtstrategi
20 december 2019

Den nya kommissionen startade den 1 december, en månad senare än planerat. Varför det blev så berodde på att tre kommissionärer inte fick godkänt efter sina utfrågningar.

Trög start för kommissionen
18 november 2019

Vi har tidigare berört den tilltänkta kommissionen och förslaget EUs nya ledare Ursula von der Leyen presenterade i september. De har inte tillkommit särskilt mycket sedan dess.

EU RESEARCH INNOVATION Horizon Europe for greater impact
15 november 2019

A Round Table discussion on How to design Public Private Partnerships of Horizon Europe for greater impact? Technology Industries of Finland and Teknikföretagen representing technology-based industries in Sweden, are organizing a round table event on the 20th November 2019

Logg internationellt Nytt från Bryssel Sänkt budget – fel budskap
10 oktober 2019

93 organisationer, forskningsrelaterade men i huvudsak olika företagsorganisationer, har skrivit ett öppet brev adresserat till EUs institutioner men framförallt till rådet, det vill säga EUs medlemsstater.

EU-logg - EUs nya ledare Ursula von der Leyen Produktion2030
19 september 2019

EUs nya ledare Ursula von der Leyen presenterade nyligen hur hon vill att hennes kommission ska se ut. Vi var många som satt spända inför kommissionärernas olika portföljer, men när presentationen var över var det många som frågade sig vem som egentligen blev forskningskommissionär?

EU-logg - Open Consultations
20 augusti 2019

Den senaste tiden har det mer eller mindre regnat konsultationer (Open Consultations) över oss, det vill säga där kommissionen frågar alla intressenter om vilka prioriteringar de har och vill satsa på. Det brukar vara praxis att inför större programförändringar genomföra dessa konsultationer.

EU-logg - Den tredje pelaren - Produktion2030
12 augusti 2019

Ramprogrammets tre ”pelare” i Horizon Europe är Excellent forskning, Globala utmaningar och konkurrenskraftig europeisk industri respektive Ett innovativt Europa.

internationellt logg
22 juli 2019

Denna termin eller detta halvår som varit har förhandlingarna kring Horizon Europe kommit till det stadium att det är dags att gå in i planeringsfasen, vilket är bra.

Logg internationellt - Nytt frn Bryssel Messy scenario
14 juni 2019

Så är då EU-valet över men läget vad gäller nästa ramprogram blev inte så mycket klarare för det, snarare tvärtom. Vad kommer resultatet att betyda för oss? Det korta svaret är att vi inte vet det, det är fortfarande mycket som är oklart och som vi nämnt tidigare så finns det heller ingen budget.

Logg internationellt Nytt frn Bryssel Made in EU Produkrion2030
28 maj 2019

EU-parlamentet är i upplösning. Det är i och för sig precis som det ska vara, vi vet alla att det är val men vi vet inte hur balansen mellan blocken kommer att se ut. Beträffande ramprogrammet har parlamentet sagt sitt och förhandlingen med rådet (medlemsstaterna) är över; däremot vet vi inte hur budgeten för nästa period 2021-2027 kommer att se ut.

Cybersäkerhet i EU
13 maj 2019

Cybersäkerhet är verkligen ett lika hett som komplext ämne som redan idag på ett eller annat sätt drabbar de flesta fast alla inte är medvetna om det. Även kommissionen och medlemsstaterna trevar lite i mörkret kring hur de ska adressera detta.

Brussels, Belgium. European Parliament building
02 maj 2019

För att ge en lite klarare överblick tänkte jag presentera olika delar av det kommande ramprogrammet och vad som är nytt, allt med fokus på vad som är aktuellt inom vår sfär. En nyhet är de så kallade Missions, vilket egentligen är ett svar på samhällsutmaningar som EU vill hitta lösningar på så snabbt som möjligt.

Logg-internationellt-Nytt-frn-Bryssel Horizon Europe
29 mars 2019

Vi har tidigare nämnt Horizon Europe, EUs kommande ramprogram för forskning och innovation för perioden 2021 till 2027.

Instrumentet Analys och Internationalisering
14 mars 2019

Förhandlingarna kring det nya ramprogrammet, Horizon Europe, har vi nämnt tidigare, men en uppdatering kan vara på plats. Under hösten har förhandlingarna pågått mellan medlemsstaterna kring själva regelverket som består av två huvuddelar, där förordningen – det vill säga det legala ramverket – och deltaganderegler utgör ett första ”paket”.

Nytt frn Bryssel
15 februari 2019

Under Industry Days – Industridagarna som EU arrangerade i Bryssel 5-6 februari – diskuterades det underlag/förslag till en industripolicy som är under utarbetande av en expertgrupp och ska överlämnas som ett inspel till nästa kommission.

Charlotte Andersdotters internationella logg
25 januari 2019

Den nuvarande EU-kommissionen har fått en del kritik för att den saknat en industristrategi, varför den under 2017 bestämde sig för att ta fram en sådan. Som en del i detta och för att verkligen visa hur viktig industrin är, har Kommissionen instiftat vad de kallar Industry Days.

internationellt logg
19 december 2018

Charlotte Andersdotter är bosatt i Bryssel sedan 16 år tillbaka och arbetar med industriell forskning, idag som Teknikföretagens och RISEs representant på plats.

Nytt fran Bryssel -
06 december 2018

Charlotte Andersdotter är bosatt i Bryssel sedan 16 år tillbaka och arbetar med industriell forskning, idag som Teknikföretagens och RISEs representant på plats.

charlotte_andersdotter_beskuren-1
28 november 2018

Charlotte Andersdotter är bosatt i Bryssel sedan 16 år tillbaka och arbetar med industriell forskning, idag som Teknikföretagens och RISEs representant på plats. Via sin kolumn på Produktion2030s hemsida erbjuder Charlotte en inblick i EU-världen ur ett forsknings- och företagsperspektiv samt industriperspektiv som få andra kan erbjuda.

Internationell utblick

Analys home 1
2 juli 2018

För omkring två år sedan var jag i Seoul i Sydkorea där jag hade förmånen att träffa en viss professor No. Han var väldigt engagerad inom smart industri, digitalisering etcetera, så vi hade mycket gemensamt.

Analys home 2
18 juni 2018

Som många av er säkert har noterat så är Sverige partnerland till Hannovermässan, något som är viktigt för industrin – speciellt vår tillverkande – att känna till.

Analys home 3
4 juni 2018

Nu startar vi taggen ”programkontorets logg” där vi varje vecka ger ett axplock av vad vi gjort under veckan (att få med allt skulle helt enkelt ta för mycket plats, så mycket spännande händer det inom produktionsområdet!).

analys 4
7 maj 2018

Inom Produktion2030s forskarskola ges kursen Internationell produktion som syftar till att undersöka skillnaden mellan tillverkande företag på olika platser. I mars reste kursdeltagarna till Japan.

Analys home 5
26 april 2018

I veckan har årets Hannovermässa – världens största industrimässa – gått av stapeln. Produktion2030 var på plats och spanade.

Analys home 6
18 april 2018

22-24 maj bjuder EUREKA in till innovationsdagar i Helsingfors. Temat är The future is smart och handlar om Smart industry, Smart mobility, Smart health och Smart energy.

Analys home 7
22 februari 2018

Vi är oerhört glada att kunna presentera Helena Leurent från World Economic Forum som en av talarna vid Produktion2030s stora konferens den 13 mars. Som ansvarig för World Economic Forums initiativ ”Shaping the Future of Production system” är det få personer som har hennes globala översikt i ämnet.