Analys och internationalisering

Produktion2030:s instrument för analys och internationalisering verkar för ökat internationellt samarbete för forskning och innovation inom industriell produktion.

Produktion2030 är en del av europeiska plattformar som EFFRA, Manufuture och Digitizing European Industry.

.

EFFRA: European Factories of the Future Research Association. Förening för industri, akademi och forskningsinstitut i Europa. EFFRA verkar för industrirelevant forskning och innovation i EU.

 

.

Manufuture: europeisk arena för industri, akademi och forskningsinstitut. Manufuture verkar för att öka industriell produktion i medlemsländerna.

 

 

Produktion2030 gör regelbundet internationella studieresor för att analysera och stärka nätverk med internationell produktionsforskning och -innovation. Produktion2030 har bl.a. besökt Singapore, Japan, Indien, Sydkorea och USA.

Kontakt:

Johan Stahre
Chalmers
Johan.stahre@chalmers.se

X