Analys och internationalisering

Instrumentet Analys och internationalisering skall hjälpa Produktion2030 att arbeta effektivt i ett svenskt och ett internationellt sammanhang. Instrumentet skall också hjälpa svenska aktörer att delta i europeiska forskningsprogram.

EU:s ramprogram för forskning och innovation gör stora investeringar i industriell digitalisering. Produktion2030:s Analys och internationalisering följer kontinuerligt utvecklingen av nationella och internationella strategier, agendor, roadmaps och forskningsprogram.

→ Manufuture
→ European Factories of the Future Research Association
→ EIT Manufacturing
→ Made in Europe

Internationalisering

Produktion2030:s internationaliseringsarbete genomförs av programledning, programkontor, styrgrupp, forsknings- och innovationsråd, expertgrupper och konsulter.

 • Deltagande i Factories of the Future Partnership Board (EU-kommissionens samverkansgrupp inom PPP-programmet Factories of the Future)
 • Presentation av Produktion2030 vid EU-kommissionens konferenser
 • Monitorering av utvecklingen av EU-kommissionens utveckling av arbetsprogram m.m. av vår representant på plats i Bryssel, Charlotte Andersdotter.
 • Swedish-Belgian Innovation Initiative; “Digitalisation of Industry”
 • Utformning av EU-kommissionens roadmap för forskning och innovation inför nästa ramprogram, Horizon Europe, inom teknik-plattformen ManuFuture samt inom PPP-organisationen EFFRA
 • Arbetsgrupper som arbetar med utformning av EU-kommissionens roadmap för digitalisering av Europas industri (DEI- Digitising European Industry)
 • Utveckling av programmet EIT-Manufacturing
 • I Produktion2030:s analys och internationaliseringsarbete ingår även samarbete med globala program, t.ex. World Economic Forum och World Manufacturing Forum. Exempel på aktiviteter:
 • Medverkan i arbetsgrupper inom World Economic Forum: 1) Future of Advanced Manufacturing and Production 2) Future Production Workforce
 • Presentationer och medverkan från Produktion2030 vid World Manufacturing Forum: 1) Monterrey, Mexiko 2017 2) Como, Italien 2018

Produktion2030 studieresor

Produktion2030 har genomfört studie- och kontaktresor, omvärldsanalys och undersökt möjligheter för samverkan inom produktionsforskning.

 • 2013 – Tyskland (Stuttgart, Aachen, Berlin, Chemnitz, mm)
 • 2015 – USA (Chicago, Washington DC, Maryland, mm)
 • 2016 – Singapore
 • 2017 – Silicon Valley

Produktion2030 har samarbetat med Business Sweden i arbetet med marknadsföring av Sverige i Indien, Sydkorea, Japan, Tyskland, Schweiz, Belgien och ytterligare länder.

Kontaktperson

För mer information kontakta:
Johan Stahre, Chalmers
[email protected]