Du läser
Impact Innovation programmet-Net Zero Industry har godkänts!

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Impact Innovation programmet-Net Zero Industry har godkänts!

Vi har mottagit det glädjande beskedet att Net Zero Industry har godkänts som nästa generations strategiskt innovationsprogram.

Projektet blir en del av Sveriges innovationssatsning för 2030-talet. Vi ser fram emot att resultat från Produktion2030 kommer förvaltas i den nya satsningen.

Net Zero Industry är en kraftsamling för att minska utsläppen av växthusgaser från den tillverkande industrin ed 75% genom ökad resurseffektivitet och resiliens.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.