Du läser
Framtiden inom produktion stavas hållbarhet, elektrifiering och digitalisering

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Framtiden inom produktion stavas hållbarhet, elektrifiering och digitalisering

Hur ser framtiden ut för produktionen inom fordonsindustrin? Detta är en av många frågor som kommer att tas upp under konferensen Swedish Production Symposium, SPS2024, i Trollhättan i slutet av april. För att branschen ska klara av den hållbara omställningen krävs smarta lösningar, ny teknik och en annan sorts produktion. Då är kompetens, forskning och innovation en viktig del av lösningen.

Lina Moritz, Senior Leader Public Partnerships på Volvokoncernen och Peter Bryntesson, vd för branschorganisationen FKG och medlem i styrelsen för den europeiska branschorganisationen CLEPA delar här sina framtidsspaningar. De berättar också sina tankar kring varför forskning på området är så viktigt och vilka områden som kommer att skrika efter kunskap och folk framöver.

Stora miljömål och ny produktion när hela fordonsindustrin ställer om

FN:s klimatmål, digitala lösningar och ökad konkurrens inom produktion innebär en stor omställning framåt. Temat på årets SPS2024, “Sustainable Production through Advanced Manufacturing, Intelligent Automation and Work Integrated Learning”, ligger rätt i tiden. I alla fall enligt Peter Bryntesson.

Hållbarhet, elektrifiering och digitalisering är de tre största utmaningarna och att arbeta med dessa innebär att många bolag kommer att behöva ta in ny kompetens och flera även göra om hela affärsmodellen. Det är inte alltid helt lätt, säger Peter Bryntesson.

Att klara energiomställningen i Sverige och nå FN:s klimatmål innebär en komplexitet och utmaning att behålla effektiviteten, menar Lina Moritz.

– Inom Volvokoncernen behöver vi se över vår egen tillverkning, våra processer och egentligen hela vår värdekedja. Vi måste säkerställa att vi ställer om våra anläggningar till att vara net zero, och att vi hjälper fabriker och leverantörer att nå våra mål och komma igång med ny produktion. Vi är på god väg och tar många initiativ för att ta oss dit, men det är komplext.

Forskning och innovation viktig för framtiden

För att övervinna utmaningarna är forskning och innovation viktigt framåt. Samverkan och partnerskap mellan olika aktörer är avgörande, menar Lina.

Vi har stora mål att uppnå framåt. Vi kan inte göra detta själva, utan måste jobba tillsammans med forskare, partners och startups för att klara resan och komma framåt snabbt.

Peter menar att det finns några steg kvar att ta vad gäller forskning och innovation, inte minst för att vara konkurrenskraftiga.

– Vi måste bli bättre på att exempelvis införa AI och använda fakta och data vi har på rätt sätt i Sverige. Data är värdelös om vi inte vet hur vi ska sålla och hantera den rätt. Här ser vi till exempel att andra länder utnyttjar tekniken bättre än så länge.

Ny kompetens krävs när andra arbetsområden tillkommer

Att hela värdekedjan behöver ställa om när vi går mot eldrivna fordon innebär självklart ett behov av ny kompetens, inom både produktion och affärsutveckling, menar Peter.

– En hel del tjänster kommer att försvinna eller inte behövas på samma sätt längre. Producerar man exempelvis bränsletankar idag så är det enkelt att förstå att den processen kommer och behöver förändras. Samtidigt kommer nya roller växa fram när affärsmodellerna förändras. Den som löser kompetensväxling bäst i Europa och världen kommer att gå vinnande ur det här.

Lina menar också att Sverige behöver utveckla sin kompetens framåt för att vara förberedd på en ny typ av produktion.

– Vi behöver kompetens inom elektrifiering, automatisering, digitalisering och cirkulär produktion. Men framför allt behöver vi omvärdera kompetensen till praktisk kunskap. Från att forska om till exempel batterier behöver vi nu faktiskt bli bra på att producera dem.

Att SPS som koncept skapar möjligheter för tvärfunktionellt kunskapsdelande över både sektorer och kompetensområden håller både Lina och Peter med om. Peter menar att det är så vi behåller konkurrenskraften.

Genom konferensen kan vi hitta nya perspektiv och skapa sammanhang för att driva forskning och innovation på, över både sektorer och kompetensområden, säger Lina.

Framtiden inom produktion – en möjlighet och utmaning

Vad gäller framtiden inom fordonsindustrin är Peter positiv.

För att klara transformationen tror jag att vi behöver en mix av både ryggsäck och framtidsteknik. Vi har en lång tradition av fordonstillverkning i Sverige, men samtidigt förstår vi också vad framtiden kommer att kräva av oss, säger Peter.

Lina menar att vi framöver behöver hitta sätta att bli mer effektiva, digitala och hållbara samtidigt som vi kan erbjuda breda produktutbud.

Nu behöver vi nyttja nya smarta lösningar för att öka vår konkurrenskraft. Det innebär både en möjlighet och en utmaning, men sanningen är att vi måste lösa det. Det är nu det gäller, avslutar Lina.

Nyfiken på SPS2024?

Missa inte SPS2024 i Trollhättan den 23-26 april, för att bli en del av denna viktiga dialog där vi kan bidra till en hållbar framtid för svensk industri.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.