Du läser
Forskning och innovation avgörande för en hållbar produktion framåt

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Forskning och innovation avgörande för en hållbar produktion framåt

När SPS2024 samlar akademi, forskning och industri i Trollhättan i april står en stor fråga på agendan. Hur skapar vi en hållbar produktion genom avancerad teknik, automation och smart lärande? Nyckeln till hållbara och konkurrenskraftiga verksamheter inom produktion och tillverkning sker i samverkan mellan näringsliv och akademi.

Det menar Mats Jägstam, rektor vid Högskolan Väst och Linda Bohlin Trajkovski, vd för Innovatum Science Park i Trollhättan.

Korskoppling av erfarenhet med ny kunskap

För att industrin ska kunna ta klivet mot utveckling och innovation behöver man korskoppla erfarenhet med ny kunskap. Här har konferensen Swedish Production Symposium, eller SPS2024 som det också kallas, en viktig roll att spela. Högskolan Väst, som i år står värd för konferensen, har i sitt DNA att stärka samverkan mellan akademi och industri.

Produktionsindustrin behöver få tillgång till ny kunskap och det snabbt, för att hålla jämna steg med den snabba tekniska utvecklingen. För att bibehålla det goda läget vi har i Sverige som ett stort produktionsland behövs lägereldarna som forskarskolor och innovativa företag ger, säger Mats Jägstam.

Att ha olika forum för kompetensöverföring och förkortning av ledtider är a och o, menar Linda Bohlin Trajkovski, som under en presentation på konferensen kommer att prata om vikten av samarbete för att utveckla framtidens produktionsteknologier och processer.

– Inom de närmsta åren kommer vi att behöva kompetens inom områden som material, cirkulär ekonomi, AI och automation. På Innovatum Science Park agerar vi kopplingsdosa mellan offentliga aktörer, stora bolag, startups och små medelstora företag och akademin.

Livslångt lärande kritiskt för produktionsindustrin

Högskolan Väst utvecklar ständigt metoder för att säkerställa att deras partners får ett livslångt lärande. Detta genom att dela med sig av deras forskning som ligger mycket applikationsnära. Inom flera olika produktionstekniska projekt samarbetar de med Innovatum Science Park för att öka innovationsförmågan hos företagen och utveckla produktionstekniska lösningar.

Vi tror på att det är i samverkan med näringslivet och övriga samhället som vi utvecklar arbetsintegrerat lärande men också där vi ökar konkurrenskraften för våra företag och skapar bra miljöer, säger Mats.

Linda understryker vikten av att jobba mer tvärvetenskapligt när allt går så fort. Samtidigt är det kritiskt att säkerställa att verksamheter får ett livslångt lärande, menar Mats.

Potential att påverka den hållbara omställningen globalt

Förutom att säkerställa att industri, akademi och forskning kompetensutvecklar varandra, är det viktigt att utnyttja Sveriges kraft som ett stort exportland, menar Linda.

Vi behöver ställa om mot ett mer hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi. Det finns stor potential i Sverige att skapa förutsättningar för klimatnytta globalt, och därmed ha en större påverkan.

Mats understryker hur viktigt det är att samtidigt bibehålla en hållbar produktion inom Sverige.

– Vi behöver tänka cirkulärt i våra produktionsprocesser och här spelar teknik och automation en stor roll och kommer så väl göra långt framåt. Vi måste vara noga med hur vi jobbar för att vara säkra på att vi kan producera våra produkter på ett effektivt sätt. Gör vi inte det så kommer vi inte att lyckas ha en produktion i Sverige i framtiden, säger han.

– Vill man ha en energiboost och en vitaminkick så tycker jag att man ska delta. Under dagarna i vackra Trollhättan får du koll på vad som händer i produktionssverige, hur du skapar relationer som kan förbättra ditt arbete och för Sverige framåt. Förutom det tror jag att man kommer ha väldigt roligt också, avslutar Mats.

Nyfiken på SPS2024?

SPS är en mötesplats för näringsliv och akademi, med möjligheten för olika aktörer att utbyta kunskap för att öka konkurrenskraften inom svensk industri.

Missa inte chansen att delta i SPS2024 på Högskolan Väst den 23–26 april i Trollhättan!

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.