Du läser
SPS2024: En hållbar framtid i fokus när hela produktionsbranschen samlas

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

SPS2024: En hållbar framtid i fokus när hela produktionsbranschen samlas

Välkommen till The Swedish Production Symposium på Högskolan Väst i Trollhättan den 23–26 april. Under några dagar möts akademi, forskning och industri för att utbyta kunskap och insikter om hur vi kan uppnå en mer hållbar produktion genom avancerad teknik, automation och smart lärande.

Möjligheter och utmaningar inom kompetensutveckling, AI och skiftet till en klimatneutral industri är några av flera spännande ämnen i fokus på årets konferens.

Hållbarhet genom automation och digitalisering

“Sustainable Production through Advanced Manufacturing, Intelligent Automation and Work Integrated Learning” är temat för SPS2024. Ett tema som är mer relevant än någonsin, menar Henrik Runnemalm, forskningschef på GKN Aerospace Engine. Han är en av flera key note speakers på årets konferens och kommer att prata om hur vi sätter miljömässig hållbarhet i fokus inom flygbranschen. Här understryker han till exempel vikten av digitalisering och automation inom produktionen.

– Vi måste utmana de nuvarande metoderna, inte bara i hur produkter används utan också i hur de produceras. Detta inkluderar att integrera nya material, tillverkningsmetoder och arbetssätt för att effektivt kunna införliva hållbarhetstänket från början, säger han.

Henrik pekar på den centrala rollen som automation och digitalisering spelar för produktionens framtid.

Allt vi gör genererar data, men den datan är inget att ha om vi inte använder den på rätt sätt. Genom att utnyttja data smart kan nya idéer födas, och det driver på innovation inom industrin.

Ett forum där nya och traditionella idéer möts

Att termen “work integrated learning” är en del av det övergripande temat på årets konferens är ingen slump. Det är nämligen ett arbetssätt som genomsyrar synen på lärande och som bygger på att låta akademi, arbetsliv och samhälle samverka för fortsatt utveckling och innovation. En viktig aspekt för framtiden, menar Henrik.

– Att forskare tillsammans med studerande, nyutexaminerade ingenjörer och mer erfarna ingenjörer möts för att utbyta kunskap, insikter och erfarenheter tror jag är framgångsreceptet för framtiden. Det är avgörande att samla de som är öppna för att anamma ny teknik och innovation. Den här konferensen blir en fantastisk möjlighet där nya idéer får möta de mer traditionella, säger han.

Att både dela med sig och inspireras av andra, är absolut viktigast för att bäst kunna dra nytta av ny teknik och öka produktionstakten på ett hållbart sätt, fortsätter han.

Det är viktigt för Sverige som nation att ligga i framkant inom teknik och digitalisering, så att vi fortsatt kan leda utvecklingen. Då behöver vi gå samman!

Hållbar produktion kräver gemensamma insatser

Att ligga i framkant och vara fortsatt konkurrenskraftig kräver en hållbar produktion, där forskning och teknisk innovation är nyckelfaktorer. Som forskningschef ansvarar Henrik för att hitta nya tekniska lösningar för flygsystem och för hur motorer ska se ut för att möta uppsatta mål som satts upp i branschen, inom akademin och myndigheter. Han anser att det krävs gemensamma insatser för att uppnå dessa mål.

Att uppnå netto nollutsläpp är ett mål som ställer enorma krav på hela branschen. Samtidigt vet vi att hållbarhet inte bara handlar om att få ner utsläppen. Vi behöver också jobba med social och ekonomisk hållbarhet, och gör vi det på rätt sätt kan båda sidor samverka och gynnas, säger Henrik.

Nyfiken på SPS2024?

Missa inte chansen att vara en del av denna viktiga dialog mot en hållbar framtid för vår industri och vår planet.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.