Du läser
Samverkan kännetecknande för svensk produktionsforskning

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Samverkan kännetecknande för svensk produktionsforskning

Svensk produktionsforskning kännetecknas av nära samverkan mellan akademi och industri. Det visar en analys av innehållet i Swedish Production Symposium, SPS.

Nu presenteras resultatet från ett projekt som analyserat innehållet i Svenska Produktionsakademins vetenskapliga konferenser (Swedish Production Symposium, SPS) 2018, 2020 och 2022. Speciellt har de vetenskapliga publikationerna analyserats i relation till de sex industriella utmaningsområden som styrt Produktion2030:s utlysningar av forskningsmedel sedan 2013.

Resultatet visar att den svenska produktionsforskningen kännetecknas av nära samarbete mellan akademi och industri. Två tredjedelar av artiklarna uppger en tydlig samverkan och enligt intervjuer med medlemmar i Svenska Produktionsakademin är samverkan troligen ännu mer omfattande.

Analysen visar också att de publicerade forskningsresultaten är relativt jämnt fördelad mellan Produktion2030:s sex utmaningsområden.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.