Du läser
Möt oss på Underhållsmässan: Storskalig Robot-baserad 3D-printing

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Möt oss på Underhållsmässan: Storskalig Robot-baserad 3D-printing

VISA GALLERI

ADDICT3D utvecklar och tillhandahåller robotlösningar för storskalig additiv tillverkning, även kallat 3D-printing. Under Underhållsmässan kommer de tillsammans med flera aktörer att visa på möjligheter med tekniken i en av Produktion2030:s montrar. Vi fick en pratstund med Christian Magnusson, teknisk säljare på Addict3D.

– Idén att 3D printa med industrirobotar kläcktes redan 2016 genom olika aktiviteter mellan ABB, RISE, Spectrum Technology, mfl där allt handlade om att öka tillverkningshastigheten och möjliggöra större komponenter där man nyttjar robotens alla frihetsgrader. ADDICT3D startades 2020 för att ha ett tydligare fokus mot just additivt. Jag är maskiningenjör och kommer från formsprutningsbranschen, och steget till att 3D printa fram detaljer var inte så stort. Vi är ett litet bolag och jag jobbar med allt från teknisk försäljning och teknikutveckling till att hjälpa till med installationer, säger Christian.

Christian berättar att det idag finns ett stort intresse med att 3D-printa i metalliska material där man tex kan konsolidera delkomponenter till en enda komponent och bygga in unika funktioner som tidigare inte var möjligt. En skadad detalj kan relativt enkelt ersättas alternativt repareras genom att printa på material på det slitna området. Många industrier är intresserade av tekniken, vindkraftsindustrin för att nämna en. Vidare är flygindustrin en annan sektor som har länge arbetet med tekniken kopplat till både ny produktion och underhåll, och där ser Christian en internationell efterfrågan.

Utvecklingen går snabbt framåt när det gäller tillverkningshastigheten. En av de senaste metoderna för att printa i metalliska metall kommer upp i en tillverkningshastighet på ca 10 kg/h. Processen har en förmåga att både hålla bra precision och leverera relativt god ytkvalitet, säger han.

Just nu jobbar Christian med en kund som håller på med mässmontrar. De har en spännande idé om att tillsammans med ABB kunna printa genom att skicka 3D-filer till exempelvis Sydkorea för lokal framtagning för den lokala marknaden. Som alltid vid utbyte av data är säkerheten en fråga. På längre sikt är det något man måste ta hänsyn till, sett till blandat annat IP-rättigheter och säkerhet. Det handlar om att hitta rätt vägar för att möjliggöra utbyte av data för 3D-printing.

Samverkan viktigt

Christian lyfter vikten av samverkan för att börja nyttja möjligheterna med 3D-priting.

– Nyutbildade ingenjörer har ofta en bredare kunskap om 3D-printing. Samverkan mellan nyutexaminerade och erfarna ingenjörer kommer vara en viktig del i att förändra landskapet för AM som produktionsmetod.

Han ser också Underhållsmässan som ett utmärkt tillfälle att visa hur långt tekniken har kommit.

Det vi ser idag är att det är svårt att skifta mindset i varför och när 3D-printing är smart. Då är det viktigt att man får se tekniken vid tillfällen såsom Underhållsmässan. Det har en positiv effekt för att höja medvetandegraden om vad som finns, säger Christian.

Under Underhållsmässan kommer Adaxis, Addict3D, ABB, KFM Maskin, Micro-epsilon, Applikationscentrum för additiv tillverkning vid RISE, Sick och Troax att visa upp olika tekniker och möjligheter som finns med storskalig robot-baserad 3D-printing. Det är en kraftsamling som görs i samband med Underhållsmässan och Additive Intelligence 4.0 konferensen för att visa upp den kompetens som finns i Sverige.

Besök oss gärna på Underhållsmässan vid monter D02:01!

Storskalig 3D-printing har stor potential i industrin

Gränserna för möjlig produktdesign har flyttats fram eftersom 3D i princip inte har några designrestriktioner. Jämfört med traditionell formsprutning kan Additiv Tillverkning (3D-printing) i stor skala ”printa” en komponent, produkt, form på några timmar, eller snabbare. Dessutom former i stora dimensioner; upp till flera meter.

Produktion2030 har finansierat RISE och ABB:s samarbete kring storskalig och effektiv 3D-prinnitng

2017 finansierade Produktion2030 projektet DiLAM: Digital Large Scale Additive Manufacturing. Detta projekt samlade många intresserade företag, från kajaktillverkare till teknik och träindustri. DiLAM blev grunden till ytterligare projekt som utvecklade storskalig 3D-printing och flera spin-off-företag såsom Adaxis, Addict3D och Sculptur som idag är ledande vad gäller att leverera unika lösningar till industrin. Förutom DILAM har flera större forskningsprojekt inom additiv tillverkning finansierats av Produktion 2030 som möjliggjort olika industriella produkt och processlösningar. Därtill har industripartnern ABB Robotics fått stöd via projektet DiLAM för utveckling av programvaran 3D Printing PowerPac för storskalig 3D-printing.

Produktion2030 har tillsammans med Vinnova och industrin finansierat projekt, utbildningar, kompetensutveckling i små och medelstora företag med fokus på hållbar produktion sedan 2013.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.