Styrkeområde: Flexibel produktion

DiLAM – Digitalized Large Scale Additive Manufacturing

Information:

DiLAM stärker konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri genom att öka produktionsflexibiliteten och minska tiden till marknadsintroduktion. Detta möjliggörs genom att förena de digitala och fysiska värdekedjorna för additiv tillverkning i industriell produktion och produktutveckling av stora komponenter. Additiv tillverkning erbjuder möjligheter att lösa flera av de stora utmaningarna vid tillverkning och produktutveckling av specialdesignade stora plastdetaljer som till exempel långa ledtider, lång tid till marknadsintroduktion och behovet av stora och dyra produktionsverktyg. Genom att tillämpa en helt digitaliserad värdekedja kommer DiLAM att demonstrera hur additiv tillverkning och digitalisering kan öka flexibiliteten och minska ingångströsklar och risker vid introduktion av storskalig additiv tillverkning för de deltagande slutanvändarna.