Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

DiLAM – Digitalized Large Scale Additive Manufacturing

DiLAM stärker konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri genom att öka produktionsflexibiliteten och minska tiden till marknadsintroduktion.

Detta möjliggörs genom att förena de digitala och fysiska värdekedjorna för additiv tillverkning i industriell produktion och produktutveckling av stora komponenter. Additiv tillverkning erbjuder möjligheter att lösa flera av de stora utmaningarna vid tillverkning och produktutveckling av specialdesignade stora plastdetaljer som till exempel långa ledtider, lång tid till marknadsintroduktion och behovet av stora och dyra produktionsverktyg. Genom att tillämpa en helt digitaliserad värdekedja kommer DiLAM att demonstrera hur additiv tillverkning och digitalisering kan öka flexibiliteten och minska ingångströsklar och risker vid introduktion av storskalig additiv tillverkning för de deltagande slutanvändarna.

→  Se film om DiLAM
→  3D-printade kajaker – ett exjobb i samarbete med DiLAM

Se 3D-modell

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.