Du läser
Sveriges roll för framtidens produktion i fokus på SPS2024

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Sveriges roll för framtidens produktion i fokus på SPS2024

Sverige är ett land med hög mognadsnivå inom teknik och innovation och med ett stort engagemang inom hållbar produktion. Vi utforskar och implementerar allt från elektrifiering och automatisering till AI och annan revolutionerande teknik. Som stort exportland inom produktion finns stora möjligheter för Sverige att leda vägen för den hållbara omställningen – så länge vi håller takten och behåller konkurrenskraften.

På The Swedish Production Symposium, SPS, i Trollhättan i april samlas akademi, forskning och industri för att utbyta kunskap och insikter om hur Sveriges industrier kan upprätthålla en hållbar produktion och bli konkurrenskraftiga. Detta genom avancerad teknik, automation och smart lärande.

Hållbarhet genomsyrar Sveriges DNA

Hållbarhet har kommit att bli en del av Sveriges DNA. Ämnet är högt prioriterat och genomsyrar produktionsindustrin och hur vi utvecklar den framåt. Som land är vi nyfikna och duktiga på att utforska och anamma nya digitala lösningar, och för att vara förhållandevis små är vi väl positionerade inför framtiden.

Att ständigt utforska nya områden inom teknik och innovation är dock en förutsättning för att hålla jämna steg med den globala konkurrensen. Trots Sveriges styrka inom innovation och hållbarhet, står vi inför en mängd utmaningar, särskilt inom AI som nu utvecklas och används inom produktion världen över – och det i en rasande fart. Här ser vi till exempel en stor konkurrens från andra stora exportländer, som använder AI i allt högre utsträckning för att producera fordon och andra varor till konkurrenskraftiga priser.

Samverkan mellan flera sektorer är nyckeln

En förutsättning för att kunna utveckla en hållbar produktion och en konkurrenskraftig position inom produktionsbranschen, är den samverkan som behöver ske mellan olika sektorer i vårt samhälle – från industri till akademi och forskning.

“Work integrated learning” är en del av det övergripande temat på SPS2024. Det är ett koncept som bygger på att låta akademi, arbetsliv och samhälle samverka för fortsatt utveckling och innovation. Varför? Det handlar om att låta forskare tillsammans med studerande, nyutexaminerade ingenjörer och mer erfarna ingenjörer utbyta kunskap, insikter och erfarenheter för att i sin tur utveckla metoder, teknik och innovation som håller såväl nu som i framtiden.

För att uppnå en hållbar produktion på riktigt behöver vi blicka större och tänka cirkulärt. Alla delar bör samverka, från de ekologiska till de sociala och ekonomiska. Ju mer vi samverkar, desto mer gynnas vi alla.

Det behövs forum där olika sektorer kan mötas och hitta strategier för att utföra omställningen på bästa sätt. Inte minst då vår regering satsar mindre på forskning och utveckling inom industrin. SPS är ett unikt och värdefullt tillfälle för dessa sektorer att diskutera, uppmärksamma och tackla de utmaningar som produktionsindustrin står inför, och jag råder alla som verkar i industrin att delta, säger Cecilia Warrol, programchef Produktion2030.

Framtidens produktion börjar med SPS

Framtiden inom hållbar produktion i Sverige är både lovande och utmanande. Genom att bygga på befintliga styrkor, ta itu med nuvarande utmaningar och främja samverkan över gränserna, kan vi fortsatt vara en ledande kraft i den globala hållbara omställningen.

Nyfiken på SPS2024?

Missa inte SPS2024 i Trollhättan den 23-26 april, för att bli en del av denna viktiga dialog där vi kan bidra till en hållbar framtid för svensk industri.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.