Du läser
Grattis till tre beviljade Forsknings- och innovationsprojekt!

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Grattis till tre beviljade Forsknings- och innovationsprojekt!

Nu har Produktion2030 finansierat våra sista Forsknings- och innovationsprojekt.

Tre nya projekt kommer på olika sätt svara på utmaningen: Hur kan man öka cirkuleringen av resurser i industriell produktion?

Utlysningen hade den engelska titeln: ”Circularity in industrial production”.

De tre nya projekten leds av forskare på Chalmers och Linköpings universitet. Vardera projektkonsortie består av ovanligt många företag, vilket ökar nyttiggörandet i industrin, Som vanligt kommer vi från programkontoret att stötta projekten så att samverkan fungerar optimalt! För att sprida resultaten och hur företag och forskare kan dra nytta av projekten – kommer vi att satsa extra mycket på kommunikation framöver!

Ni kan läsa mer om respektive projekt nedan:

→ Developing Sustainable Resilient circular economy microFactories with LSAM (SuRF-LSAM)
Ansvarig projektledare: Professor Robin Teigland, Chalmers
[email protected]

→ Visibilitet av värdenätverk för cirkularitet och miljöeffektivitet (VIVACE)
Ansvarig projektledare: Mélanie Despeisse, Chalmers
[email protected]

→ SINDRI – steg 2
Ansvarig projektledare: Johan Moverare, Linköpings universitet
[email protected]

Tveka inte att höra av er om ni har frågor – eller vill ha kontakt! [email protected]

Cecilia Warrol

Programchef, Produktion2030

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.