Du läser
Digital Teknikworkshop: AI i produktion

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Digital Teknikworkshop: AI i produktion

  • Genom våra Teknikworkshoppar sprids ny kunskap och teknik från våra forskningsprojekt till industrins små och medelstora företag.

Har du också funderat på hur AI kan effektivisera produktionen? Du är inte ensam! I Teknikworkshoppen ”AI i produktionen – möjligheter mot högre effektivitet och lägre resursförbrukning” fick 60-talet deltagare lära sig mer om hur AI kan användas för att förbättra ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Teknikworkshoppen baserades på resultaten från Produktion2030-projektet Adaptive lifecycle design by applying digitalization and AI techniques to production, Adapt 2030. De akademiska parterna i projektet är Linköpings universitet och Mälardalens universitet. Johannes Matschewsky från Linköpings universitet beskrev hur projektet undersökt hur strategisk användning av AI inom tillverkningsstrategin med livscykelteknik, eller Life Cycle Engineering (LCE), kan öka ekonomiska och miljömässiga prestanda.

Här kan du lära dig mer om projektet och vad man kommit fram till

Marcus Bengtsson från Volvo CE, ett av företagen som deltagit i projektet, berättade:

– Vi har många processer i fabriken och därmed mycket underhåll, så vi har mycket att vinna på att göra underhållet mer effektivt. Det är högt tryck i fabriken och ofta körs produktionen i femskift. Det gör att alla timmar vi kan spara på underhåll är cash in.

Marcus Bengtsson förklarade att man tidigare analyserat felbeskrivningar från operatörer en gång per halvår för att hitta återkommande fel, ett arbetssätt som var reaktivt, tidskrävande och bara fungerade för en maskin i taget. I Adapt 2030 har man arbetat med att digitalisera den här processen för att bättre kunna förutse underhåll men också för att förbättra basunderhållet genom maskininlärning.

Nuvarande användning av AI i tillverkningsindustrin är typiskt baserad på ett silotänk. AI bygger på data, något det finns gott om i tillverkningsindustrin. Men idag finns data ofta på olika ställen och i olika format.

– I Adapt 2030 ville vi knyta ihop processerna så att vi inte suboptimerar utan ser till helheten, sa Peter Funk från Mälardalens universitet.

Tomohiko Sakao, Linköpings universitet, menade att AI-baserad livscykelteknik har stor potential och kan bidra till både ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

– Tekniken finns, även som off-the-shelf-lösningar. Tiden är inne för att arbeta med detta, sa Tomohiko Sakao.

Ofta finns lågt hängande frukter i verksamheten där användning av AI snabbt kan spara mycket pengar åt företaget. Deltagarna fick diskutera utmaningar och möjligheter med AI i den egna verksamheten i mindre grupper.

Många deltagare lyfte värdet av att höra från andra företag och vikten av att lära mer om AI. Dessutom knöts värdefulla kontakter både mellan företagen som deltog och med forskarna. En Teknikworkshop som gav mersmak!

Teknikworkshoppen arrangerades av Skill tillsammans med RISE och Produktion2030.

Teknikworkshoppar ger dig möjlighet att lära mer om nya produktionsmetoder och om hållbarhet, digitalisering och AI i produktionen. Vi ger dig som företag möjlighet att möta forskarna inom området och andra företag runt om i Sverige. Ni får ny kunskap och handfasta verktyg som ni kan ta med er till er egen verksamhet och också en chans att utbyta kunskap, erfarenheter och hitta nästa steg i er utveckling.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.