Du läser
SMASh, en internationell föregångare

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

SMASh, en internationell föregångare

Ända sedan starten 2013 har Produktion2030 handlat om industriell digitalisering, Industri 4.0. Projektet SMASh har handlat om underhållets del i en digitaliserad industri. Vi frågade Anders Skoogh, biträdande professor vid Produktionssystem på Chalmers och projektledare för SMASh, vad projektet lett till.

– Underhållsverksamheten sitter i förarsätet för att få industriell digitalisering att fungera. Vi ställde oss frågan vad underhåll är i en digitaliserad industri, berättar Anders och fortsätter:

Vi kallar det Smart Maintenance – av svensk industri för svensk industri, med vetenskapliga glasögon på.

Projektet har visat att om man är duktig på Smart Maintenance har man förutsättningar för hög prestanda och produktivitet. Underhåll är ett område med bra return on investment, satsar man rätt ger det bra återbäring.

Förståelse för Smart Maintenence leder till organisatorisk utveckling vilket ger ökad produktivitet och därmed hållbara och konkurrenskraftiga företag. Flera fabriker inom tillverkningsindustrin har utvecklat sina underhållsstrategier med hjälp av Smart Maintenance. Även Öresundsbron som deltog i projektet har inspirerats av konceptet och deras underhållsorganisation följer idag den modell som tagits fram inom projektet.

Smart Maintanence är idag också ett område inom fortbildningssatsningen ingenjör4.0 vilket Anders lyfter som ett bra sätt att skapa förståelse för området.

Ett unikt benchmarkingverktyg

Inom SMASh har man utvecklat ett unikt benchmarkingverktyg för Smart Maintenance. Genom att besvara cirka 100 frågor i en webbaserad enkät får företaget en skattning av nivån av Smart Maintenance i sin fabrik. Enkäten finns tillgänglig utan kostnad via digitalsmash.se. Idag har över 150 tillverkande fabriker använt den.

Anders berättar hur projektet också resulterat i att de startat ett företag och med stöd av Vinnova skapat en plattform där fabriker kan genomföra en ”SMASh” och skapa underhållsstrategier utifrån Smart Maintenance.

– Nu vill vi hjälpa så många som möjligt, säger han.

Viktigt med cybersäkerhet

Men visst finns det också baksidor med ett digitaliserat underhåll. Anders pekar på vikten av att ha koll på cybersäkerheten när man öppnar upp gränssnitten mot omvärlden för att dela data. Det finns exempel där saker gått fel vilket fått stora konsekvenser. Det är därför viktigt att säkerställa rätt kompetens och att inte fel organisationer kommer in i informations- och styrsystemen.

Och hur är det då med AI? Anders menar att AI kan komplettera vårt beslutsfattande för att vi ska fatta smartare beslut inom underhåll och i vissa fall även automatisera beslutsfattandet.

Men i slutändan måste oftast en tekniker gå ut på golvet och justera det som behövs. Vi lever fortfarande i en tid där människan har en viktig roll och där tekniken kan hjälpa oss att fatta bättre beslut, säger han.

En internationell föregångare

Projektet och den forskning som Jon Bokrantz, postdoc vid Produktionssystem på Chalmers, gjort inom Smart Maintanence har fått stort internationellt genomslag. Anders lyfter fram hur man lyckats skapa den akademiska höjden i forskningen samtidigt som resultaten har gjort praktisk skillnad i mer än 150 fabriker.

Konceptet Smart Maintenance, så som det utvecklats och definierats av SMASh-projektet, är idag ett internationellt benchmark inom forskningen, avslutar Anders.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.