Du läser
Ingenjör4.0 tar steget ut i Europa

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Ingenjör4.0 tar steget ut i Europa

  • Ingenjör 4.0 är ett unikt initiativ för att utveckla moduler med aktuellt innehåll som svarar på den snabba pågående digitaliseringen av industrin, ofta kallad Industri 4.0 eller den fjärde industriella revolutionen.
tung automation robot arm maskin i smart fabrik industri, Industri 4.0 konceptbild.

Utbildningssatsningen Ingenjör4.0 har hittills fortbildat över 500 yrkesverksamma ingenjörer i Sverige inom deep tech. Nu tar man steget ut i Europa när modulerna erbjuds via EIT Deep Tech Talent Initiative.

The Deep Tech Talent Initiative är en del av EU-kommissionens nya innovationsagenda och ska utbilda en miljon människor inom deep tech mellan 2023 och 2025. Ingenjör4.0 bidrar med att vidareutbilda 3000 yrkesverksamma ingenjörer för framtidens smarta industri.

Läs mer här!

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.