SMASh – Smart Maintenance Assessment

Vi som samverkar:

Preem

GKN

API Maintenance

ÅS Industry

Öresundsbron

Quant services

Chalmers

KTH

Projektledare:

Anders Skoogh

Chalmers

anders.skoogh@chalmers.se

Det huvudsakliga effektmålet för SMASh-projektet är att möjliggöra digitalisering av svensk tillverkningsindustri. Underhållsverksamheter förväntas ha en avgörande roll i att säkra den robusthet och effektivitet som krävs för att implementera digital teknik i produktion. Att implementera Smart Maintenance är därför viktigt för att tillverkningsföretag skall kunna nå sin vision om störningsfri produktion och framtida konkurrenskraft.

.

Projektidén är att utveckla ett verktyg för Smart Maintenance Assessment (SMA), vilket möjliggör benchmarking av underhållsverksamheter inom och mellan företag. Verktyget kommer stödja och inspirera till implementeringen av Smart Maintenance genom utökat samarbete inom underhållsbranschen. Det finns liknande verktyg inom andra områden (t.ex. kvalitetsutveckling) men de få tillgängliga verktygen inom underhållsbranschen har begränsningar, t.ex. att de saknar ett fokus på digitalisering. Ett konsortium som inkluderar företag från diskret och kontinuerlig produktion, tillsammans med tjänsteleverantörer och akademiska partners, kommer samarbeta för att utveckla och validera verktyget med avancerade statistiska metoder på stora datamängder från industrin.

 

Nyttan av SMA-verktyget kommer spridas till stora, medelstora och små företag genom nationella underhållsnätverk (t.ex. Sustainability Circle och Underhållsmäsan) samt i form av nya digitalisering- och underhållstjänster som erbjuds av tjänsteleverantörerna i konsortiet.