Du läser
MEET-UP vidareutveckling av Produktion2030-projekt

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

MEET-UP vidareutveckling av Produktion2030-projekt

  • Projektet ”Meeting the Future – MEET”, som avslutades i september i år, fokuserade på att skapa en modell för bättre organisations- och informationsstrukturer i produktion.

Modellen guidar företag mot effektivare möten, ökad informations- och kunskapsspridande samt en utveckling från individuellt till organisatoriskt lärande.

Nu blir det en fortsättning genom projektet ”MEET-UP: Ökad innovationsförmåga i produktion med MEET-applikation och smart samverkan”, där MEET-modellen ska användas och utvecklas vidare. Det är Vinnova som beslutat att finansiera projektet i utlysningen ”Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering”.

Akronymen MEET-UP syftar på tre perspektiv:

  • MEET-UP för ökad innovation i produktion och bättre metoder för innovationsledning
  • MEET-UP för möten som stärker samarbete, lärande, och utbyte av information och erfarenhet
  • MEET-APP – en applikation för att värdera och förbättra möten baserat på MEET-modellen.

Företagsparter i projektet är LaRay (Tjörn), Slottsbro (Grums), Tamtron (Karlstad) och Ventisol Brandventilation (Kristinehamn), där de två sistnämnda också medverkade vid MEET-workshoppen med IUC Wermland i augusti 2016 som vi tidigare skrivit om. RISE IVF, projektkoordinator, har tillsammans med Chalmers och IUC Wermland tilldelats 1,2 miljoner kronor och projektet genomförs mellan den 1 december 2016 och den 31 maj 2018. Målet är en ökad innovationsförmåga hos deltagande företag samt att IUC Wermland utvecklas som ”intermediär” med kunskap och förmåga att genomföra workshoppar kring MEET-modellen. Chalmers och RISE IVF i sin tur utvecklar MEET-modellen och industriell förståelse hur modellen kan användas.

Kontakta Per Gullander för mer information: [email protected].

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.