Produktionsforskning

MEET-UP vidareutveckling av Produktion2030-projekt
Utmaningar med produkter i flera material