Du läser
Möte om smartare möten och bättre kommunikation – MEET-modellen

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Möte om smartare möten och bättre kommunikation – MEET-modellen

  • Den 10 september genomfördes en teknikworkshop i Önnestad hos företaget Smekab. Det var en workshop kring MEET-modellen och genomfördes inom Produktion2030 i arrangemang av RISE IVF som utvecklats inom ramen för MEET-projektet och Chalmers.

Workshopledare var Dan Li från Chalmers tekniska högskola som forskar kring flexibla och effektiva arbetssätt i framtidens produktionssystem. Deltagande företag var förutom Smekab även Setrab – som både tidigare medverkat i Produktionslyftet – samt Alde och Clemendo med totalt 13 personer deltagande, varav 10 från företagen.

Särskilt uppskattat var att workshoppen genomfördes på ett företag med en kompletterande rundvandring på eftermiddagen. Kommentarer från de deltagande företagen var att de fick verktyg kring hur de kan utveckla sina möten för att bli effektivare med en tankeställare på vilka mötesdeltagare som ska närvara, liksom vikten av att stanna upp och ifrågasätta.

Vad som efterfrågades mer var lite fler exempel på faktiska fall och vad som blivit bättre med MEET-modellen samt vilka digitala hjälpmedel som finns, samtidigt som de också insåg vikten av att kombinera digital och analog teknik.

Det deltagarna tog med sig hem från workshoppen var att prioritera och förbereda mötet och att våga ifrågasätta mötesstrukturer. Att strukturera arbetssättet med digitala hjälpmedel och att bli bättre på att ta nästa steg efter varje möte var andra reflektioner.

→ Mer information har

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.