Du läser
Det gäller att tänka nytt för att få det att lossna!

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Det gäller att tänka nytt för att få det att lossna!

  • Nya kunskaper inom tjänstelogik kan ge helt nya affärsmöjligheter, exempelvis kan affären breddas genom att erbjuda utbildningstjänster runt produkten.

Det sistnämnda var något Swede Rehandling Systems framgångsrikt tog fasta på – och något de kommer att vidareutveckla framöver – när de deltog i pilotprojektet ATIT kring tjänsteutveckling för tillverkningsindustri.”Avancerad tjänsteutveckling för tillverkningsindustri”, förkortat ATIT, är ett av de forskning- och innovationsprojekt som finansierats via medel genom Produktion2030. Projektledare för ATIT är Barbro Lagerholm vid RISE IVF.

I ett samarbete mellan RISE IVF  och Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads Universitet identifierades under 2015 tre företag i samverkan med med Almi Företagspartner i Värmland för att medverka i en tjänstefieringsprocess.

Ett av de deltagande företagen var Swede Rehandling Systems AB med grundaren Eva Nilsson i spetsen. Företaget vänder sig till återvinningsindustri, renhållningsbolag, gjuterier och andra industrier med sitt erbjudande bestående av behållare i olika material och utföranden för att förenkla logistik och avfallsteknik. Med hjälp av lång erfarenhet och gediget branschkunnande arbetar de fram enkla, rationella och godkända produkter och lösningar för lagring, hantering och transport.

– Visst har vi tidigare deltagit i en del projekt då vi varit verksamma i 27 år, men inte riktigt med detta upplägg, berättar Eva. Inom ATIT gav de oss från start en förståelse för helheten och hur vi kunde utveckla oss i detta, ett bra förberedande arbete helt enkelt.

Enligt Eva innebar upplägget att de kunde avancera i sina tankar kring vad de skulle kunna göra i framtiden. Vad kunde de matcha i sitt företag utan att bygga större lager, vilka erfarenheter fanns redan på plats som de skulle kunna få ut på marknaden? Att sälja tilläggstjänster och därigenom även utveckla produkterna stärker både varumärket och produkten i sig tack vare ett ökat kunskapsinnehåll.

Swede Rehandling har sedan tidigare arrangerat utbildningar godkända av myndigheten för samhällsskydd och beredskap för kontroll av IBC-behållare (Intermediate Bulk Container) enligt transportregelverkens krav. Nu utvecklar de verksamheten genom att ta fram en utbildning på nätet – där de redan märkt en tydlig efterfrågan – samt genom att anställa en egen säkerhetsrådgivare.

– Utifrån dessa initiativ kan det komma mer, både utbildningar på nätet och på andra ställen runt om i landet, kring våra produkter och tjänster, säger Eva. Jag såg verkligen möjligheterna i projektet och det här är något vi kan applicera på nya produkter.

För Swede Rehandling innebär det en stor potential, inte bara i Sverige. De har bland annat utvecklat en produkt från Israel för farligt avfall, ursprungligen framtagen för transport av apelsiner, där regelverket är mycket viktigt. Denna är testad och godkänd både i Sverige av SP och i exempelvis Frankrike.

– Här ser vi en stor möjlighet att nå vidare i både Sverige, Norden och övriga världen, säger Eva. Många företag har en produkt och den ska förstås kunna stå för sig själv, men man får inte vara stelbent. Det gäller att tänka nytt för att få det att lossna!Nya produkter kopplade till en utbildning på nätet som tjänst kan sedan utvecklas till ”tjänster till tjänster”

– vilket leder till ett breddat erbjudande och förhoppningsvis ökad tillväxt. Swede Rehandling har redan anställt en person och nästa steg är anställa ytterligare medarbetare inom försäljning. Vad är då Evas råd till andra företag som har produkter men ännu inte börjat titta närmare på tjänstefieringen?

– Att släppa tankarna fria kring vad de kan göra för att förbättra erbjudandet, de har ju kunskap och erfarenhet på plats, avslutar Eva Nilsson. Det behöver inte röra sig om utbildning, det handlar om att ta hand om produkterna på ett bättre sätt.

Försök vara öppen och se dem inte ”bara” som produkter – det finns alltid tilläggstjänster, släpp lös den tanken!För information, kontakta [email protected].

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.