Styrkeområde: Resurseffektiv produktion

Circularis

 

Miljömässig hållbarhet och resursknapphet är angelägna frågor, och nya sätt att tillhandahålla produkter och tjänster behövs. Svenska företag måste lära sig om, och implementera mer cirkulära affärsmodeller som täcker hela produktlivscykeln och beaktar hållbarhet- och resursfrågor baserade på ett systemperspektiv. Detta projekt syftar till att utveckla innovativa stöd för svenska tillverkare, att utforma produkter och tjänster som medger ökad resurseffektivitet och hållbarhet. Genom att använda stödet, är syftet också att utveckla tre innovativa erbjudanden.

.

Projektet har tre typer av resultat:
1) Programvara, med livscykeln och hållbarhetsfokus, för att utforma produkt/tjänst inklusive beräkning av livscykelkostnad för dem. Den är avsedd för bred industriell användning och valideras i fråga om funktionalitet och effektivitet med tre partnertillverkare.
2) En guide medföljer programvaran för designers om korrelationen mellan livscykelkostnadsdriven design och deras effekter på miljömässig hållbarhet.
3) Tre mer hållbara lösningar som utvecklas och erbjuds till marknaderna individuellt av tillverkande partners.

 

Linköpings universitet är projektkoordinator och erbjuder expertis inom ekodesign, Product/Service System design och livscykelkostnader. Chalmers bidrar med sin sakkunskap om livscykelanalys. Maxiom utvecklar programvara baserad på 25+ års erfarenhet som programutvecklare, medan Envac, Storbildsfabriken och Jeltec utvecklar innovativa lösningar.

 

Se filmen här!

 

Ta del av projektresultat här: Guide för mer cirkulära produkter och tjänster baserat på ekonomiska kriterier 

 

Samverkande parter:

Projektledare:

Tomohiko Sakao

Linköpings universitet

tomohiko.sakao@liu.se

013-28 10 00

 

Relaterade projekt:

Automatiserad inspektion och andra möjligheter vid införandet av digitalröntgen i tillverkningsindustrin

ATIT – Avancerade tjänster i tillverkningsindustrin

Blyfria kopparlegeringar i produkter och komponenter

Circularis

Den tekniska innovationsfabriken

Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av lean-principer och PRODUKTlivscykeldata (ÅTER PRODUKT)

Sustainable and Qlean Industry Demonstrator

SuRE BPMS – Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems

SIVPRO – Shape Inspection by Vision in Production

.