Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

SIVPRO – Shape Inspection by Vision in Production

Syftet med projektet SIVPRO är att installera och utvärdera ett system som automatiskt kontrollerar formen hos produkter tillverkade vid en produktionslina. Systemet ska klara av att utvärdera isolerade produkter slumpmässigt placerade på ett löpande band utan att störa pågående produktion.

Projektet ”SIVPRO – Shape Inspection by Vision in Production” syftar till att öka automationsgraden vid kvalitetskontroll. Projektet kommer att utveckla och installera ett system med potential för allkontroll av produkter producerade vid en representativ produktionslina. Vidare kommer undersökas hur dessa data effektivt kan återkopplas till produktionssystemet.

I projektet SIVPRO utförs forskningen vid en reell produktionslina i Volvo Car Corporation:s fabrik i Olofström. Systemet ska klara av att utvärdera isolerade produkter slumpmässigt placerade på ett löpande band som rör sig med upp till 1 m/s utan att störa befintlig installation. Projektet bygger delvis vidare på teknologier utvecklade i tidigare projekt. Huvudsyftet med SIVPRO är att undersöka och optimera hur delarna samverkar med fokus på att få till ett komplett fungerande system.

Projektet kommer även att undersöka hur dessa data effektivt kan återkopplas till produktionssystemet. SIVPRO är baserat på samverkan mellan tre olika akademiska organisationer och fem företag vilka representerar olika aspekter av teknologin. Projektet leds från Luleå tekniska universitet med Volvo Car Corporation som huvudsaklig industriell partner. Projektet kommer att pågå under två år och avslutas med en demonstrationsworkshop.

Relaterade projekt
Automatiserad inspektion och andra möjligheter vid införandet av digitalröntgen i tillverkningsindustrin
Circularis
Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av lean-principer och PRODUKTlivscykeldata (ÅTER PRODUKT)
Sustainable and Qlean Industry Demonstrator
SuRE BPMS – Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems
SIVPRO – Shape Inspection by Vision in Production

Ladda ner informationsblad om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.