Styrkeområde: Resurseffektiv produktion

SIVPRO – Shape Inspection by Vision in Production

 

Syftet med projektet SIVPRO är att installera och utvärdera ett system som automatiskt kontrollerar formen hos produkter tillverkade vid en produktionslina. Systemet ska klara av att utvärdera isolerade produkter slumpmässigt placerade på ett löpande band utan att störa pågående produktion.

 

.

 

Projektet ”SIVPRO – Shape Inspection by Vision in Production” syftar till att öka automationsgraden vid kvalitetskontroll. Projektet kommer att utveckla och installera ett system med potential för allkontroll av produkter producerade vid en representativ produktionslina. Vidare kommer undersökas hur dessa data effektivt kan återkopplas till produktionssystemet.

.

I projektet SIVPRO utförs forskningen vid en reell produktionslina i Volvo Car Corporation:s fabrik i Olofström. Systemet ska klara av att utvärdera isolerade produkter slumpmässigt placerade på ett löpande band som rör sig med upp till 1 m/s utan att störa befintlig installation. Projektet bygger delvis vidare på teknologier utvecklade i tidigare projekt. Huvudsyftet med SIVPRO är att undersöka och optimera hur delarna samverkar med fokus på att få till ett komplett fungerande system.

.

Projektet kommer även att undersöka hur dessa data effektivt kan återkopplas till produktionssystemet. SIVPRO är baserat på samverkan mellan tre olika akademiska organisationer och fem företag vilka representerar olika aspekter av teknologin. Projektet leds från Luleå tekniska universitet med Volvo Car Corporation som huvudsaklig industriell partner. Projektet kommer att pågå under två år och avslutas med en demonstrationsworkshop.

 

Samverkande parter:

Hexagon

VCC

Optronic

Xtura

InnovMetric Software

Luleå tekniska universitet

Chalmers tekniska högskola

Högskolan Väst

.

Projektledare:

Mikael Sjödahl

Luleå tekniska universitet

mikael.sjodahl@ltu.se

+46 920 49 12 20

.

Ladda ner informationsblad om projektet här >

 

Relaterade projekt:

Automatiserad inspektion och andra möjligheter vid införandet av digitalröntgen i tillverkningsindustrin

Circularis

Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av lean-principer och PRODUKTlivscykeldata (ÅTER PRODUKT)

Sustainable and Qlean Industry Demonstrator

SuRE BPMS – Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems

SIVPRO – Shape Inspection by Vision in Production

 .