Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

RobIn – Robust in-process joint finding

Projektet syftar till att bidra till flexibla tillverkningsprocesser genom innovativa system för lasersvetsning. Målet är att utveckla ett beröringsfritt, tillförlitligt och robust sensorsystem för avancerad fogdetektering vid lasersvetsning som ska klara en tuff omgivning..

Projektet avser att fokusera på utmaningen att hitta själva fogen även när fogen knappt är synlig för blotta ögat. Existerande lösningar för fogföljningssystem är inte tillräckligt robusta för de krävande applikationer som projektet kommer att fokusera kring. Genom framtagande av ett i laserhuvudet integrerat system för fogdetektering kan flexibiliteten och kvalitet vid lasersvetsning förbättras. Detta kommer kraftigt att bidra till möjligheten att hantera produktvariationer och flexibelt användande av material i en lasersvetscell. Tid för för-tester och beredning kan kraftigt minskas. Introduktion av nya material underlättas och toleransen vid fogberedning och fixturering ökas. Sättet att nå projektmålen är genom utveckling av ett innovativt sensorsystem, integration och noggrann utprovning. Arbete läggs upp i olika arbetspaket med insatser från projektdeltagare inom tillverkningsindustrin, utrustningsleverantör och forskningsorganisationer.

Tillverkare delar det starka behovet av robusthet i produktion och projektet förväntas resultera i avsevärd besparing av tid i svetscellen samt förbättrad svetskvalitet, vilket kommer att förenkla införandet av nya produkter. Projektet RobIn kommer också att skapa ett nätverk av forskningsorganisationer, utrustningsleverantör och lasersvetsande tillverkare, med fokus på krävande industriella applikationer och utvecklingsinsatser, vilket är av stor betydelse för svensk konkurrenskraft inom området.

Relaterade projekt
Automatiserad inspektion och andra möjligheter vid införandet av digitalröntgen i tillverkningsindustrin
Circularis
Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av lean-principer och PRODUKTlivscykeldata (ÅTER PRODUKT)
Sustainable and Qlean Industry Demonstrator
SuRE BPMS – Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems
SIVPRO – Shape Inspection by Vision in Production 

Ladda ner informationsblad om projektet här

Läs vad Högskolan Väst skriver om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.