Styrkeområde: Resurseffektiv produktion

SQID – Sustainable and Qlean Industry Demonstrator

 

I tillverkningsindustrin är ofta rengöring en energi- och kemikalieintensivt processteg. Qleanvatten är ett vatten som är mycket renare än destillerat vatten med unika rengöringsegenskaper för att göra rent t.ex. husfasader och ställverk utan traditionella rengöringsmedel. Exempel på användare av Qleanvatten är Riksbyggen, ABB, Vattenfall och E-on. Syftet med SQID-projektet är att utveckla och verifiera en tvättdemonstrator som rengör produktdelar med Qleanvatten som vanligtvis rengörs med kemikalier i tillverkningsindustrin. Själva tvättfunktionen hos Qleanvattnet har under tidigare år verifierats med olika typer av industriella produkter. Detta steg är konstruktionen och den industriella verifieringen av en tvättdemonstrator som inom SQID-projektet kommer att vidareutvecklas från existerande utrustning med ett tork- och recirkuleringsmoduler samt verifieras ute hos svenska tillverkare.

 

SQID-projektets arbetspaket är:
1) Konstruktion av demonstrator
2) Verifiering hos industrin
3) Verifiering i avancerat laboratorium
4) Ekonomisk och miljömässig utvärdering
5) Resultatspridning

 

De parter som är med i dagsläget är Linköpings Universitet, RISE IVF, Qlean Scandinavia, CBC Sweden och TitanX. Under SQID projektet kommer fler slutanvändare att besökas bl.a. Orbit One och SECO Tools som redan verifierat Qleanvattnets funktion på deras produkter. Målet är att ha utfört tvätttester och verifierat demonstratorn hos minst 10 svenska tillverkare. Att byta ut traditionella rengöringstekniker mot Qleantekniken kan minska användandet av rengöringsmedel, energi och vatten. Detta leder även till att svenska företag kan minska sina tillverkningskostnader samtidigt som man får en mer hållbar produktion.

 

Samverkande parter:

Linköpings universitet

RISE IVF AB

Qlean Scandinavia

CBC Sweden AB

TitanX

 

Projektledare:

Erik Sundin

Linköpings universitet

erik.sundin@liu.se

013-28 10 00

 

Relaterade projekt:

Automatiserad inspektion och andra möjligheter vid införandet av digitalröntgen i tillverkningsindustrin

ATIT – Avancerade tjänster i tillverkningsindustrin

Adaptive control of varying joint gap in LBW – VarGa

Circularis

Den tekniska innovationsfabriken

Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av lean-principer och PRODUKTlivscykeldata (ÅTER PRODUKT)

Sustainable and Qlean Industry Demonstrator

SuRE BPMS – Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems

SIVPRO – Shape Inspection by Vision in Production

.