Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

SQID – Sustainable and Qlean Industry Demonstrator

I tillverkningsindustrin är ofta rengöring en energi- och kemikalieintensivt processteg. Qleanvatten är ett vatten som är mycket renare än destillerat vatten med unika rengöringsegenskaper för att göra rent t.ex. husfasader och ställverk utan traditionella rengöringsmedel.

Exempel på användare av Qleanvatten är Riksbyggen, ABB, Vattenfall och E-on. Syftet med SQID-projektet är att utveckla och verifiera en tvättdemonstrator som rengör produktdelar med Qleanvatten som vanligtvis rengörs med kemikalier i tillverkningsindustrin. Själva tvättfunktionen hos Qleanvattnet har under tidigare år verifierats med olika typer av industriella produkter. Detta steg är konstruktionen och den industriella verifieringen av en tvättdemonstrator som inom SQID-projektet kommer att vidareutvecklas från existerande utrustning med ett tork- och recirkuleringsmoduler samt verifieras ute hos svenska tillverkare.

SQID-projektets arbetspaket är
1) Konstruktion av demonstrator
2) Verifiering hos industrin
3) Verifiering i avancerat laboratorium
4) Ekonomisk och miljömässig utvärdering
5) Resultatspridning

De parter som är med i dagsläget är Linköpings Universitet, RISE IVF, Qlean Scandinavia, CBC Sweden och TitanX. Under SQID projektet kommer fler slutanvändare att besökas bl.a. Orbit One och SECO Tools som redan verifierat Qleanvattnets funktion på deras produkter. Målet är att ha utfört tvätttester och verifierat demonstratorn hos minst 10 svenska tillverkare. Att byta ut traditionella rengöringstekniker mot Qleantekniken kan minska användandet av rengöringsmedel, energi och vatten. Detta leder även till att svenska företag kan minska sina tillverkningskostnader samtidigt som man får en mer hållbar produktion.

Relaterade projekt
Automatiserad inspektion och andra möjligheter vid införandet av digitalröntgen i tillverkningsindustrin
ATIT – Avancerade tjänster i tillverkningsindustrin
Adaptive control of varying joint gap in LBW – VarGa
Circularis
Den tekniska innovationsfabriken
Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av lean-principer och PRODUKTlivscykeldata (ÅTER PRODUKT)
Sustainable and Qlean Industry Demonstrator
SuRE BPMS – Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems
SIVPRO – Shape Inspection by Vision in Production

Projektledare
Erik Sundin
Linköpings universitet
erik.sundin@liu.se
013-28 10 00

Samverkande parter
Linköpings universitet
RISE IVF AB
Qlean Scandinavia
CBC Sweden AB
TitanX

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.