Styrkeområde: Resurseffektiv produktion

ÅTER PRODUKT – Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av lean-principer och PRODUKTlivscykeldata

 

Återtillverkning är en industriell process där begagnade produkter får nytt liv. Genom användning av lean-principer och produktlivscykeldata för att utveckla stödmetoder, produkternas design och företagens affärsmodeller, kan lönsamhet och konkurrenskraft hos svenska återtillverkare ökas. Återtillverkning är en industriell process där använda produkter (stommar) återställs till en kvalitet som är bättre eller sämre än ursprungligt skick. Under denna process genomgår stommarna ett flertal processteg, t.ex. inspektion, rengöring, demontering, lagring, bearbetning, montering och testning, innan de levereras till kund. Processtegens inbördes ordning kan variera beroende på vilka volymer man har och i vilket skick stommarna är.

.
Återtillverkning är en komplex process med osäkerhetsfaktorer som till exempel kvalitetsvariationer hos de stommar som kommer till återtillverkningsanläggningen. Genom att använda lean-principer och produktlivscykeldata kan osäkerhetsfaktorerna reduceras och en mer effektiv, flexibel och kundanpassad återtillverkningsprocess kan uppnås. Mer precisa estimat kan göras för att förutsäga vilka reservdelar som behövs och väntetid kan kortas. Dessutom kan konstruktörerna få en bättre förståelse för hur produkterna beter sig under användning genom att analysera dess slitage under användning, service och återtillverkning. Målet med projektet ÅTER PRODUKT är att utveckla stödmetoder för att implementera lean-principer och effektiv användning av produktlivscykeldata för att öka konkurrenskraften hos svenska återtillverkningsföretag. Resultat från projektet förväntas bli förbättrade återtillverkningsprocesser genom kortare ledtider, minskade kostnader, ökad miljöprestanda och förbättrad produktkvalitet.

 

Därtill kommer metoder för informationsutbyte i produktens livscykel att utvecklas:

  • Informationsutbyte från produktutveckling, användning och service till återtillverkning
  • Återkoppling från återtillverkning till produktutveckling för att uppnå förbättrad produktkvalitet och produkter avsedda för återtillverkning
  • Ökad involvering av användare
  • Affärsmodeller som underlättar effektiv användning av produktlivscykelinformation (t.ex. produkt- och tjänstesystem)

 

Samverkande parter:

Inrego

LTB Jobb

UBD Cleantech

Toyota Material Handling

Tetra Pak

Qlean Scandinavia

Chalmers tekniska högskola

Linköpings Universitet

 

Projektledare:

Erik Sundin, Linköpings Universitet
erik.sundin@liu.se

+46 (0)13-28 66 01

 

Ladda ner informationsblad om projektet här >

Läs om vad Chalmers skriver om projektet >

 

Relaterade projekt:

Automatiserad inspektion och andra möjligheter vid införandet av digitalröntgen i tillverkningsindustrin

Blyfria kopparlegeringar i produkter och komponenter

Circularis

Sustainable and Qlean Industry Demonstrator

SuRE BPMS – Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems

SIVPRO – Shape Inspection by Vision in Production

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Time Data Management for Smart Factories

.