Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

ATIT – Avancerade tjänster i tillverkningsindustrin

Vad är det egentligen som kunden köper? Är det en lastbil som efterfrågas eller är det möjligheten till transport? Är den en reservdel eller en väl fungerande maskin som kunden vill ha? Genom att ta reda på vad kunden egentligen söker efter kan företag utveckla sina erbjudanden och bidra till ökat värde för kunden och för kundens kund.

En ökad förändringskraft i industrin driven av samhällsutmaningar, teknikutveckling och förändrade konsumentbeteenden ställer många företag inför ett stort omvandlingstryck för att kunna behålla sin konkurrenskraft och skapa en hållbar tillväxt. Det handlar inte bara om att vara effektiv på kort sikt utan även om att vara innovativ och förnya sin verksamhet, sitt kunderbjudande och sin affärsmodell på lång sikt.

TJÄNSTELOGIK SKAPAR TILLVÄXT
Hur kan tjänstelogik och tjänster bidra till tillväxt? Kan tjänster vara ett sätt att utveckla din verksamhet? Vilken roll kan tjänstefiering ha i företagets strategi? Det finns en stor möjlighet för små och medelstora företag att skapa nya intäkter med en tjänstelogik. I projektet Avancerade tjänster i tillverkningsindustrin får företag hjälp med just detta.

Genom ATIT-modellen kan företag se nya möjligheter med ett ökat tjänstefokus och implementera dem i verkligheten.

Företag som deltar i projektet får stöd i sin tjänstefieringsprocess genom arbete med modellen. För att kunna leverera framgångsrika tjänster krävs en genuin förståelse för både kund och kundens kund och deras värdeskapande. I projektet läggs stort fokus på arbetet att förstå kunder på ett nytt sätt och dialog med kunder är därför en viktig del i arbetet.

ATIT-MODELLENS OLIKA FASER
Arbetet startar med ett insiktsseminarium och uppstart.
Därefter kartläggs företagets verksamhet och tjänsteportfölj.
Tjänsterna ompaketeras, och sedan följer en försäljningsperiod där de nya greppen implementeras i verkligheten. Erfarenheter från hur väl denna försäljning föll ut tas till vara, och om behövligt tänker man om och skapar nytt. Denna process görs sedan om kontinuerligt.

Ladda ner informationsblad om projektet här
Ladda ner guiden för tjänstefiering i industri här

Relaterade projekt
Automatiserad inspektion och andra möjligheter vid införandet av digitalröntgen i tillverkningsindustrin
Circularis
Design och implementering av cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller

Projektledare
Barbro Lagerholm
RISE
[email protected]
+46 (0)31-706 61 79

Samverkande parter
Linköpings Universitet: Institutionen för Ekonomisk och industriell utveckling
Karlstads universitet: Centrum för tjänsteforskning
Regionala nätverk och SME

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.