Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

3D-silver – Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering

3D-SILVER förser beslutsfattare inom producerande industrier med bättre virtuella verktyg för layoutplanering, ergonomiutvärdering och arbetsplatsutformning.

Genom att kombinera ergonomisimuleringsprogram med punktmolnsteknik skapas arbetsplatser som är både effektiva och ergonomiska. Projektet 3D-Silver skall ge effektivare fabriker i framtiden, med montörernas arbetssituation i fokus. Forskare i detta projekt har tidigare skapat ett simuleringsprogram som kopplar samman ergonomi med avancerad matematisk modellering för att analysera och skapa en bättre arbetsmiljö.

Med hjälp av detta kan man i förväg planera t.ex. montörers arbetsställningar för att hitta en effektiv monteringslösning som samtidigt är skonsam. Det visar vilken belastning olika monteringsrörelser innebär och föreslår också den bästa lösningen. I projektet 3D-Silver ska detta simuleringsprogram kopplas ihop med en verklig fabriksmiljö med hjälp av s.k. punktmolnsteknik. Med den tekniken går det att scanna av en fabrik och skapa en realistisk kopia av den i 3D-miljö i datorn. Då får man en nutidsbild som stämmer överens med verkligheten, till skillnad från ursprungliga CAD-ritningar.

Med 3D-SILVER som virtuellt verktyg ska man kunna göra smarta fabrikslayouter där ergonomiutvärderingar redan har gjorts. Därigenom skapas arbetsplatser som både är effektiva och bra för de människor som jobbar där. Eftersom en korrekt kopia av fabriken i 3D kan kombineras med både en ny CAD-ritning och en korrekt kopia av en människa som kan röra sig i 3D blir testerna mycket verklighetstrogna. Dessa individuella tekniklösningar finns kommersiellt redan idag, men inte kombinationen. Målet för projektet är att utveckla ny funktionalitet och integrera lösningarna så att industrin kan nyttja tekniken bättre.

Stora aktörer inom mjukvarubranschen konstruerar just nu om sina grafikmotorer för att kunna hantera de stora mängder data som punktmoln genererar, och detta är en växande bransch i framtiden. 3D-SILVER ämnar ta en ledande roll inom utvecklingen av lösningar som integrerar punktmoln med tekniklösningar för layoutplanering, ergonomianalys och arbetsplatsutformning.

→ Läs mer om projektet
→ Ladda ner informationsblad om projektet

Projektledare
Björn Johansson
Chalmers tekniska högskola
[email protected]
+46 (0)31-772 38 09

Samverkande parter
→ GKN Aerospace
→ Combitech
→ Scania
→ ATS
→ Chalmers tekniska högskola
→ Fraunhofer Chalmers
→ Högskolan i Skövde.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.