3D-silver – Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering

 

3D-SILVER förser beslutsfattare inom producerande industrier med bättre virtuella verktyg för layoutplanering, ergonomiutvärdering och arbetsplatsutformning. Genom att kombinera ergonomisimuleringsprogram med punktmolnsteknik skapas arbetsplatser som är både effektiva och ergonomiska. Projektet 3D-Silver skall ge effektivare fabriker i framtiden, med montörernas arbetssituation i fokus. Forskare i detta projekt har tidigare skapat ett simuleringsprogram som kopplar samman ergonomi med avancerad matematisk modellering för att analysera och skapa en bättre arbetsmiljö. Med hjälp av detta kan man i förväg planera t.ex. montörers arbetsställningar för att hitta en effektiv monteringslösning som samtidigt är skonsam. Det visar vilken belastning olika monteringsrörelser innebär och föreslår också den bästa lösningen. I projektet 3D-Silver ska detta simuleringsprogram kopplas ihop med en verklig fabriksmiljö med hjälp av s.k. punktmolnsteknik. Med den tekniken går det att scanna av en fabrik och skapa en realistisk kopia av den i 3D-miljö i datorn. Då får man en nutidsbild som stämmer överens med verkligheten, till skillnad från ursprungliga CAD-ritningar.

 

Med 3D-SILVER som virtuellt verktyg ska man kunna göra smarta fabrikslayouter där ergonomiutvärderingar redan har gjorts. Därigenom skapas arbetsplatser som både är effektiva och bra för de människor som jobbar där. Eftersom en korrekt kopia av fabriken i 3D kan kombineras med både en ny CAD-ritning och en korrekt kopia av en människa som kan röra sig i 3D blir testerna mycket verklighetstrogna. Dessa individuella tekniklösningar finns kommersiellt redan idag, men inte kombinationen. Målet för projektet är att utveckla ny funktionalitet och integrera lösningarna så att industrin kan nyttja tekniken bättre.

 

Stora aktörer inom mjukvarubranschen konstruerar just nu om sina grafikmotorer för att kunna hantera de stora mängder data som punktmoln genererar, och detta är en växande bransch i framtiden. 3D-SILVER ämnar ta en ledande roll inom utvecklingen av lösningar som integrerar punktmoln med tekniklösningar för layoutplanering, ergonomianalys och arbetsplatsutformning.

 

 

Samverkande parter:

GKN Aerospace

Combitech

Scania

ATS

Chalmers tekniska högskola

Fraunhofer Chalmers

Högskolan i Skövde.

 

Projektledare:

Björn Johansson

Chalmers tekniska högskola
bjorn.johansson@chalmers.se
+46 (0)31-772 38 09

 

Läs mer om projektet här >

Ladda ner informationsblad om projektet här >

 

Relaterade projekt

Variation förutsägelse och källidentifiering för noll fel bearbetninglining

Digitaliseringskoncept för två-materialgjutning (DIGICAST)

Digitalisering av fogningsberedning

Interaktivt verktyg för ökat kunskapsinnehåll i tidiga skeden av teknisk design

Logik inom tillverkning

Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet

Den tekniska innovationsfabriken

.