Du läser
Projektworkshop i Trollhättan

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Projektworkshop i Trollhättan

  • IUC Väst samlade 28 oktober ett antal små och medelstora företag till en teknikworkshop baserad på erfarenheterna från Produktion2030s projekt ”Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet”. Projektledaren Mathias Johanson från Alkit Communications och professor Magnus Löfstrand från Örebro universitet presenterade projektet och gav exempel på tillämpningar.

Tolv företagsrepresentanter deltog i gruppdiskussioner kring hur molnbaserade lösningar kan utvecklas för att förbättra tillgängligheten för produkter och produktionssystem. Med ökad tillgång till driftsdata kan leverantören av en produkt förbättra tillgängligheten genom att tidigt agera om beteendet avviker från det förväntade.

Konceptet gör det också möjligt för leverantören att klättra i värdekedjan och ta ett större ansvar för en produkts eller ett produktionssystems funktion och, i förlängningen, leverera en tjänst eller en funktion istället för en hård- eller mjukvara. Många intressanta gruppdiskussioner inleddes mellan företagen hur denna servicearkitektur skulle kunna beskrivas och utformas hos dessa mindre företag, där spännande kontakter knöts mellan tillverkande företag och de systemföretagen som deltog.

Det var tydligt att företagen uppskattade denna form när forskning knyts närmare de mindre företagen genom konkreta exempel. Några kommentarer:

”Relevant ämne, lagom tid, alltid bra att träffa andra bolag – nätverka”

”Bra grupp, blandat SMF, systemutvecklare, tillverkare”

”Att Sverige som land börjar förstå hur viktiga småföretagen är”

Att workshoppen även väckte tankar framåt visas av deltagarnas reflektioner kring hur de kan gå vidare:

”Jag kommer fortsätta fundera på hur IoT skulle kunna tillämpas på fabriken”

”Fokusera mer på tjänster som ger värde till kunden och kan faktureras månadsvis”

”Hålla kontakt med personer från workshoppen (kanske LinkedIn eller liknande)”

Turnén med teknikworkshoppar fortsätter, håll utkik i kalendariet för kommande arrangemang.
För mer information kontakta [email protected].

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.