Du läser
Lyckat om additiv tillverkning i metall

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Lyckat om additiv tillverkning i metall

  • IUC Kalmar arrangerade den 14 mars en teknikworkshop kring Produktion2030s forskningsprojekt ”Optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning” med fokus på metall.

Ett 15-tal deltagare från fyra olika företag samt representanter från både institut och akademi var på plats och medverkade gjorde även projektledare Stefan Karlsson från IUC Kalmar och Produktion2030s Roger Lundin från Swerea.

Syftet med workshopen var att deltagarna skulle arbeta igenom hela processen från idé och design till produktion av detaljer i metall – ”Ta din idé till funktionell detalj”. Seminariet utmynnade i en uppskattad dag med mycket diskussioner kring företagens egna produkter och deras förutsättningar med denna teknik. Forskarna inledde med en presentation kring kvalitetsaspekter, begränsningar och möjligheter.

Därefter analyserades de produkter som företagen ombetts ta med och diskussionerna flödade utifrån utmaningar och kostnader kontra produkternas konstruktionsutformning. Företagen hade förberett sig innan workshoppen med frågeställningar vilket medförde mycket konkreta diskussioner tillsammans med forskarna. Dagen avslutades med en diskussion gällande nästa steg och möjligheten att gå vidare med konkreta projekt.

För mer information kontakta roger.lundin@swerea.se och stefan.karlsson@iuc-kalmar.se

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.