Small and medium-sized enterprises: materials

We have collected 18 projects from Production2030, whose results are at the disposal of the companies. Through collaboration between companies, academia, institutes and other social actors, we build a better innovation climate. Download our information sheet for the completed workshops!

01 – Resurseffektiv produktion

#1 Återprodukt

Industriell process där begagnade produkter får nytt liv genom att design och affärsmodeller utvecklas för lönsamhet och konkurrenskraft hos svenska återtillverkare.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Erik Sundin

013-28 66 01

[email protected]

#2 Blyfria kopparlegeringar

Bly används ofta i belysning och klimataggregat, men bly är giftigt och ackumuleras i naturen. Här utvecklas ny teknologi för komponenter i blyfria material.

.

Om paketeringen:

.

.

Kontakt:

Fredrik Schultheiss

046-222 85 20

[email protected]

#13 SIVPRO

System för automatisk kontroll av formen hos produkter i en produktionslina som kan utvärdera dem på ett löpande band utan att störa pågående produktion.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Mikael Sjödahl

0920-49 12 20

[email protected]

#14 Skräddarsydda verktygsytor

Stärker produktionsekonomi och miljöaspekter genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter.

.

Om paketeringen:

.

.

Kontakt:

Jens Hardell

0920-49 17 74

[email protected]

#15 SuRE BPMS

Ökat fokus på hållbarhet har skapat nya nyckeltal, vilket ökar komplexiteten – projektet arbetar för ökad effektivitet, mätbarhet och tydlighet i nyckeltalssystem. 

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Carin Andersson

070-250 95 39

[email protected]

.

Martin Kurdve

070-780 61 32

[email protected]

02 – Flexibel produktion

#3 MATFLEX

En testbädd som ökar industrins materialflexibilitet där företag och studenter kan modellera, prova och verifiera olika material och tillverkningsprocesser.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Boel Wadman

070-780 61 80

[email protected]

#11 OPTIPAM

Möter utmaningarna kring industrialiseringen av additiv tillverkning av metallkomponenter för kortare ledtider, flexiblare produktion och anpassning.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Peter Löwenhielm

076-845 53 01

[email protected]

#4 Storskalig tillverkning

Hantering av nya lättviktsmaterial i produktion med fokus på fordonsbranschen – hur påverkas produktionssystemet av tillverkning i nya material?

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Martin Kurvde

080-780 61 32

[email protected]

#9 RoBIn

Flexibla tillverkningsprocesser genom innovativa system för lasersvetsning – beröringsfritt, tillförlitligt och robust för avancerad fogdetektering i tuff omgivning.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Kjell-Arne Persson

070-626 81 51

[email protected]

03 – Virtuell produktionsutveckling

#5 Den tekniska innovationsfabriken

Innovationer är centrala för att företag ska stärka sin konkurrenskraft – här utvecklas metoder för att ta vara på dessa inom produkt- och produktionsutveckling parallellt.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Gunilla Franzén Sivard

08-790 90 80

[email protected]

#16 3D-SILVER

Förser beslutsfattare inom producerande industrier med bättre virtuella verktyg för layoutplanering, ergonomiutvärdering och arbetsplatsutformning.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Björn Johansson

031-772 38 09

[email protected]

04 – Människan i produktionssystemet

#6 MEET

Bättre organisations- och informationsstruktur med effektivare möten, ökat informations- och kunskapsspridande samt utveckling från individuellt till organisatoriskt lärande.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Åsa Fast-Berglund

031-772 36 86

[email protected]

#12 DYNAMITE

Samarbete och integration mellan människor och automationssystem med hjälp av smarta och innovativa lösningar – för flexibel och proaktiv produktion.

.

Om paketeringen:

.

.

Kontakt:

Åsa Fast-Berglund

031-772 36 86

[email protected]

05 – Cirkulära produktionssystem och underhåll

#7 ATIT

Vad är det kunden köper – lastbil eller transport, reservdel eller fungerande maskin? Utveckla erbjudandet efter vad kunden söker för ökat värde för kund och kundens kund.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Barbro Lagerholm

070-780 61 79

[email protected]

#10 SAPPA

Utveckling, testning och demonstration av en innovativ molnbaserad tjänstearkitektur för förebyggande underhåll av produkt- och produktionssystem.

 

Kontakt:    
Mathias Johanson
031-67 55 43
[email protected]
 .
Magnus Löfstrand
019-30 32 83

#17 Cirkulära tjänsteaffärsmodeller

Projektet syftar till att utveckla, validera och demonstrera en metod för att implementera en cirkulär produktionsbaserad tjänsteaffärsmodell.

 

Kontakt:
Johan Frishammar
[email protected]
+46 (0)920-49 14 07

06 – Integrerad produkt- och produktionsutveckling

#8 Virtuella demonstratorer

Nya produkter är grunden för tillverkningsindustrins verksamhet – här finns en IT-plattform som kortar tiden för produktutveckling och säkrar tillverkningsbarheten.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Ola Isaksson

031-772 82 02

[email protected]

#18 Gnissel & Gnek

Utvecklar metoder och verktyg för att förutse oönskade missljud under utvecklingsfaserna i bilindustrin – gnissel och gnek innebär störningar i produktionsupplägget.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Casper Wickman

072-371 60 87

[email protected]

För mer information kontakta:

Birgitta Öjmertz
RISE IVF
+46 (0)31 706 61 52
[email protected]

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X