Material

We have collected 18 projects from Produktion2030, the results of which are available to companies. Through collaboration between companies, academia, institutes and other societal actors, we build a better innovation climate. Together, we strengthen the competitiveness of Swedish industry.

Small and medium-sized manufacturing companies are important for Sweden. Production2030 offers tangible opportunities to learn more about new production techniques and production methods. Through technology workshops and courses, we give companies and researchers the opportunity to meet and exchange knowledge and experiences. Together we strengthen the competitiveness of Swedish industry!

For more information contact
Birgitta Öjmertz
RISE
+46 (0)70 780 6152
birgitta.ojmertz@ri.se

#1 Återprodukt

Industriell process där begagnade produkter får nytt liv genom att design och affärsmodeller utvecklas för lönsamhet och konkurrenskraft hos svenska återtillverkare.

Om paketeringen

Kontakt
Erik Sundin
013-28 66 01
erik.sundin@liu.se

#2 Blyfria kopparlegeringar

Bly används ofta i belysning och klimataggregat, men bly är giftigt och ackumuleras i naturen. Här utvecklas ny teknologi för komponenter i blyfria material.

Om paketeringen

Kontakt
Fredrik Schultheiss
046-222 85 20
fredrik.schultheiss@iprod.lth.se

#13 SIVPRO

System för automatisk kontroll av formen hos produkter i en produktionslina som kan utvärdera dem på ett löpande band utan att störa pågående produktion.

Om paketeringen

Kontakt
Mikael Sjödahl
0920-49 12 20
mikael.sjodahl@ltu.se

#14 Skräddarsydda verktygsytor

Stärker produktionsekonomi och miljöaspekter genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter.

Om paketeringen

Kontakt
Jens Hardell
0920-49 17 74
jens.hardell@ltu.se

#15 SuRE BPMS

Ökat fokus på hållbarhet har skapat nya nyckeltal, vilket ökar komplexiteten – projektet arbetar för ökad effektivitet, mätbarhet och tydlighet i nyckeltalssystem.

Om paketeringen

Kontakt
Carin Andersson
070-250 95 39
carin.andersson@iprod.lth.se

Martin Kurdve
070-780 61 32
martin.kurdve@ri.se

#38 Circularis

Syftet är att utveckla innovativa stöd för svenska tillverkare att utforma produkter och tjänster som medger ökad resurseffektivitet och hållbarhet.

Om paketeringen

Kontakt
Marianna Kambanou
070-089 52 73
marianna.kambanou@liu.se

#3 MATFLEX

En testbädd som ökar industrins materialflexibilitet där företag och studenter kan modellera, prova och verifiera olika material och tillverkningsprocesser.

Om paketeringen

Kontakt
Boel Wadman
070-780 61 80
boel.wadman@ri.se

#11 OPTIPAM

Möter utmaningarna kring industrialiseringen av additiv tillverkning av metallkomponenter för kortare ledtider, flexiblare produktion och anpassning.

Om paketeringen

Kontakt
Peter Löwenhielm
076-845 53 01
peter.lowenhielm@ri.se

#4 Storskalig tillverkning

Hantering av nya lättviktsmaterial i produktion med fokus på fordonsbranschen – hur påverkas produktionssystemet av tillverkning i nya material?

Om paketeringen

Kontakt
Martin Kurvde
080-780 61 32
martin.kurdve@ri.se

#9 RoBIn

Flexibla tillverkningsprocesser genom innovativa system för lasersvetsning – beröringsfritt, tillförlitligt och robust för avancerad fogdetektering i tuff omgivning.

Om paketeringen

Kontakt
Kjell-Arne Persson
070-626 81 51
kjell-arne.persson@ri.se

#5 Den tekniska innovationsfabriken

Innovationer är centrala för att företag ska stärka sin konkurrenskraft – här utvecklas metoder för att ta vara på dessa inom produkt- och produktionsutveckling parallellt.

Om paketeringen

Kontakt
Gunilla Franzén Sivard
08-790 90 80
gunilla@kth.se

#16 3D-SILVER

Förser beslutsfattare inom producerande industrier med bättre virtuella verktyg för layoutplanering, ergonomiutvärdering och arbetsplatsutformning.

Om paketeringen

Kontakt
Björn Johansson
031-772 38 09
bjorn.johansson@chalmers.se

#6 MEET

Bättre organisations- och informationsstruktur med effektivare möten, ökat informations- och kunskapsspridande samt utveckling från individuellt till organisatoriskt lärande.

Om paketeringen

Kontakt
Åsa Fast-Berglund
031-772 36 86
asa.fasth@chalmers.se

#12 DYNAMITE

Samarbete och integration mellan människor och automationssystem med hjälp av smarta och innovativa lösningar – för flexibel och proaktiv produktion.

Om paketeringen

Kontakt
Åsa Fast-Berglund
031-772 36 86
asa.fasth@chalmers.se

#7 ATIT

Vad är det kunden köper – lastbil eller transport, reservdel eller fungerande maskin? Utveckla erbjudandet efter vad kunden söker för ökat värde för kund och kundens kund.

Om paketeringen

Kontakt
Barbro Lagerholm
070-780 61 79
barbro.lagerholm@ri.se

#10 SAPPA

Utveckling, testning och demonstration av en innovativ molnbaserad tjänstearkitektur för förebyggande underhåll av produkt- och produktionssystem.

Om paketeringen:

Kontakt
Mathias Johanson
031-67 55 43
mathias@alkit.se

Magnus Löfstrand
019-30 32 83

#17 Cirkulära tjänsteaffärsmodeller

Projektet syftar till att utveckla, validera och demonstrera en metod för att implementera en cirkulär produktionsbaserad tjänsteaffärsmodell.

Om paketeringen

Kontakt
Johan Frishammar
+46 (0)920-49 14 07
johan.frishammar@lth.se

#40 SMASh

Det huvudsakliga effektmålet för SMASh-projektet är att möjliggöra digitalisering av svensk tillverkningsindustri, där underhållsverksamheter förväntas ha en avgörande för att säkra robusthet och effektivitet.

Om paketeringen:

Kontakt
Anders Skoogh
+46 (0)31-772 48 06
anders.skoogh@chelmers.se

#8 Virtuella demonstratorer

Nya produkter är grunden för tillverkningsindustrins verksamhet – här finns en IT-plattform som kortar tiden för produktutveckling och säkrar tillverkningsbarheten.

Om paketeringen

Kontakt
Ola Isaksson
031-772 82 02
ola.isaksson@chalmers.se

#18 Gnissel & Gnek

Utvecklar metoder och verktyg för att förutse oönskade missljud under utvecklingsfaserna i bilindustrin – gnissel och gnek innebär störningar i produktionsupplägget.

Om paketeringen

Kontakt
Casper Wickman
072-371 60 87
casper.wickman@chalmers.se