Small and medium-sized enterprises: materials

We have collected 18 projects from Production2030, whose results are at the disposal of the companies. Through collaboration between companies, academia, institutes and other social actors, we build a better innovation climate. Download our information sheet for the completed workshops!

01 – Resurseffektiv produktion

#1 Återprodukt

Industriell process där begagnade produkter får nytt liv genom att design och affärsmodeller utvecklas för lönsamhet och konkurrenskraft hos svenska återtillverkare.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Erik Sundin

013-28 66 01

erik.sundin@liu.se

#2 Blyfria kopparlegeringar

Bly används ofta i belysning och klimataggregat, men bly är giftigt och ackumuleras i naturen. Här utvecklas ny teknologi för komponenter i blyfria material.

.

Om paketeringen:

.

.

Kontakt:

Fredrik Schultheiss

046-222 85 20

fredrik.schultheiss@iprod.lth.se

#13 SIVPRO

System för automatisk kontroll av formen hos produkter i en produktionslina som kan utvärdera dem på ett löpande band utan att störa pågående produktion.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Mikael Sjödahl

0920-49 12 20

mikael.sjodahl@ltu.se

#14 Skräddarsydda verktygsytor

Stärker produktionsekonomi och miljöaspekter genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter.

.

Om paketeringen:

.

.

Kontakt:

Jens Hardell

0920-49 17 74

jens.hardell@ltu.se

#15 SuRE BPMS

Ökat fokus på hållbarhet har skapat nya nyckeltal, vilket ökar komplexiteten – projektet arbetar för ökad effektivitet, mätbarhet och tydlighet i nyckeltalssystem. 

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Carin Andersson

070-250 95 39

carin.andersson@iprod.lth.se

.

Martin Kurdve

070-780 61 32

martin.kurdve@ri.se

#38 Circularis

Syftet är att utveckla innovativa stöd för svenska tillverkare att utforma produkter och tjänster som medger ökad resurseffektivitet och hållbarhet.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Marianna Kambanou

070-089 52 73

marianna.kambanou@liu.se

 

 

 

.

02 – Flexibel produktion

#3 MATFLEX

En testbädd som ökar industrins materialflexibilitet där företag och studenter kan modellera, prova och verifiera olika material och tillverkningsprocesser.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Boel Wadman

070-780 61 80

boel.wadman@ri.se

#11 OPTIPAM

Möter utmaningarna kring industrialiseringen av additiv tillverkning av metallkomponenter för kortare ledtider, flexiblare produktion och anpassning.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Peter Löwenhielm

076-845 53 01

peter.lowenhielm@ri.se

#4 Storskalig tillverkning

Hantering av nya lättviktsmaterial i produktion med fokus på fordonsbranschen – hur påverkas produktionssystemet av tillverkning i nya material?

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Martin Kurvde

080-780 61 32

martin.kurdve@ri.se

#9 RoBIn

Flexibla tillverkningsprocesser genom innovativa system för lasersvetsning – beröringsfritt, tillförlitligt och robust för avancerad fogdetektering i tuff omgivning.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Kjell-Arne Persson

070-626 81 51

kjell-arne.persson@ri.se

03 – Virtuell produktionsutveckling

#5 Den tekniska innovationsfabriken

Innovationer är centrala för att företag ska stärka sin konkurrenskraft – här utvecklas metoder för att ta vara på dessa inom produkt- och produktionsutveckling parallellt.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Gunilla Franzén Sivard

08-790 90 80

gunilla@kth.se

#16 3D-SILVER

Förser beslutsfattare inom producerande industrier med bättre virtuella verktyg för layoutplanering, ergonomiutvärdering och arbetsplatsutformning.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Björn Johansson

031-772 38 09

bjorn.johansson@chalmers.se

04 – Människan i produktionssystemet

#6 MEET

Bättre organisations- och informationsstruktur med effektivare möten, ökat informations- och kunskapsspridande samt utveckling från individuellt till organisatoriskt lärande.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Åsa Fast-Berglund

031-772 36 86

asa.fasth@chalmers.se

#12 DYNAMITE

Samarbete och integration mellan människor och automationssystem med hjälp av smarta och innovativa lösningar – för flexibel och proaktiv produktion.

.

Om paketeringen:

.

.

Kontakt:

Åsa Fast-Berglund

031-772 36 86

asa.fasth@chalmers.se

05 – Cirkulära produktionssystem och underhåll

#7 ATIT

Vad är det kunden köper – lastbil eller transport, reservdel eller fungerande maskin? Utveckla erbjudandet efter vad kunden söker för ökat värde för kund och kundens kund.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Barbro Lagerholm

070-780 61 79

barbro.lagerholm@ri.se

#10 SAPPA

Utveckling, testning och demonstration av en innovativ molnbaserad tjänstearkitektur för förebyggande underhåll av produkt- och produktionssystem.

 

Kontakt:    
Mathias Johanson
031-67 55 43
mathias@alkit.se
 .
Magnus Löfstrand
019-30 32 83

#17 Cirkulära tjänsteaffärsmodeller

Projektet syftar till att utveckla, validera och demonstrera en metod för att implementera en cirkulär produktionsbaserad tjänsteaffärsmodell.

 

Kontakt:
Johan Frishammar
johan.frishammar@lth.se
+46 (0)920-49 14 07

#40 SMASh

Det huvudsakliga effektmålet för SMASh-projektet är att möjliggöra digitalisering av svensk tillverkningsindustri, där underhållsverksamheter förväntas ha en avgörande för att säkra robusthet och effektivitet.

 

Kontakt:
Anders Skoogh
anders.skoogh@chelmers.se
+46 (0)31-772 48 06

06 – Integrerad produkt- och produktionsutveckling

#8 Virtuella demonstratorer

Nya produkter är grunden för tillverkningsindustrins verksamhet – här finns en IT-plattform som kortar tiden för produktutveckling och säkrar tillverkningsbarheten.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Ola Isaksson

031-772 82 02

ola.isaksson@chalmers.se

#18 Gnissel & Gnek

Utvecklar metoder och verktyg för att förutse oönskade missljud under utvecklingsfaserna i bilindustrin – gnissel och gnek innebär störningar i produktionsupplägget.

.

Om paketeringen:

.

Kontakt:

Casper Wickman

072-371 60 87

casper.wickman@chalmers.se

För mer information kontakta:

Birgitta Öjmertz
RISE IVF
+46 (0)31 706 61 52
birgitta.ojmertz@ri.se