Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter.

Presshärdningstekniken är en svensk innovation och industrialiserades i Sverige. Under det senaste decenniet har presshärdning utvecklats till en global teknik och Sverige är världsledande när det gäller både forskning och industriell tillämpning. Enorma kostnader orsakas dock på grund av driftstopp i samband med underhåll och utbyte av verktyg. Det finns ett behov för ett flexibelt verktygsmaterial som kan användas under olika förhållanden och med olika arbetsstyckematerial. Syftet med detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg som används för presshärdning av ultrahöghållfast stål. Projektet kommer att fokusera på att skapa termiskt sprutade beläggningar av dyrare och mer avancerade stål på billigare verktygsstål. Dessa beläggningar kommer att skapa en funktionell yta som förbättrar nötningsmotståndet och ger en mer robust friktion.

Betydande fördelar i produktionsekonomi och miljövinster kan uppnås genom att förbättra verktygens prestanda i varma formningsoperationer av fordonstillämpningar, som till exempel minimerad materialanvändning genom att skapa slutgiltig form utan trimning, minskat slitage på verktyg, enklare möjlighet att reparera beläggningar, billigare bulkmaterial för formverktyg samt minskade driftstopp. Målet är att förbättra presshärdningsprocessen och därmed skapa bättre konkurrenskraft för svensk industri inom områden som varmformningsteknik och verktygsteknik.

Projektet förväntas ha en stor inverkan på avfallstrappan genom att

  • Minimera användandet av råmaterial
  • Förebygga verktygshaveri
  • Ha kontroll på termisk effektivitet
  • Reducerad energiförbrukning i processen

→ Ladda ner informationsblad om projektet här

Relaterade projekt
→ Automatiserad inspektion och andra möjligheter vid införandet av digitalröntgen i tillverkningsindustrin
→ Circularis
→ Design och implementering av cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller
→ Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av lean-principer och PRODUKTlivscykeldata (ÅTER PRODUKT)
→ Flexibel tillverkning av funktionella kopparbaserade produkter
→ Sustainable and Qlean Industry Demonstrator
→ SuRE BPMS – Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems
→ SIVPRO – Shape Inspection by Vision in Production

Projektledare
Braham Prakash
Luleå tekniska universitet
braham.prakash@ltu.se
+46 920 49 30 55

Samverkande parter
→ Gestamp Hardtech
→ Höganäs
→ SSAB
→ Luleå tekniska universitet
→ RISE Kimab

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.