Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Flexibel tillverkning av funktionella kopparbaserade produkter

Målet med projektet är att bidra till utveckling av additiv tillverkning för möjliggörande av innovativa produkter och processer och snabbare anpassning till marknadsbehov.

Projektet adresserar området flexibel produktion inom Produktion2030. Ökad flexibilitet skall kombineras med kortare ledtid för produkter med hög materialkostnad. Detta skall visas genom valda applikationer som definieras av SKF och EFD Induction när det gäller induktorer där koppar används och kopparbaserade produkter som definieras av Atlas Copco. För båda tillämpningarna studeras och utvecklas lösningar med de pulverbäddbaserade teknikerna selektiv lasersmältning (LS) och binder jetting (BJ). För respektive tillämpning adresseras hela värdekedjan från pulvertillverkning (Carpenter Powder Products) via pulveroptimering och optimering av den additiva tillverkningen (Chalmers/RISE IVF samt Digital Metal) och produktdesign (EFD Induction/SKF/Atlas Copco) till slutprodukt och dess potentiella tillämpning (SKF/Atlas Copco). Projektet innefattar därmed insatser inom design för additiv tillverkning av kopparbaserade produkter, materialdriven processoptimering till slutlig utveckling och utvärdering av de valda demonstratorerna i en logisk följd. Speciella insatser för resultatspridning ingår även i projektet på både nationell och internationell nivå.

Relaterade projekt
Adaptive control of varying joint gap in LBW – VarGa
Ett system för automatisk kontroll av maskinhälsa (Maint-CPS)
Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av lean-principer och PRODUKTlivscykeldata (ÅTER PRODUKT)
Flexibel tillverkning av funktionella kopparbaserade produkter
MATFLEX – Material Flexible production, development of physical and virtual test bed
Optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning
Nervsystem i industriella fixturer
RobIn – Robust in-process joint finding
Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet

Projektledare
Lars Nyborg
Chalmers tekniska högskola AB
[email protected]
031-772 12 80

Samverkande parter
Coordinator Chalmers
RISE IVF
AB SKF
Atlas Copco Rock Drill AB RTE
EFD Induction AB
Digital Metal AB (Höganäs AB)
Carpenter Powder Products AB

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.