Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Maint-CPS – Ett system för automatisk kontroll av maskinhälsa

För ökande företagslönsamhet och -konkurrenskraft behövs en kontinuerlig minskning av produktionsstörningar och risk av haveri för att säkra produktionskontinuitet, kvalitet och leverans kostnadseffektivt.

Besparing på ca 20% i produktionskostnad kan åstadkommas genom minskning av produktionsförluster där underhållskostnad är näst störst efter energi. Till exempel vibration, SPM och temperatur används för att kontrollera maskintillstånd genom att detektera problem, men spektrumanalys/-diagnos görs manuellt oavsett om man mäter periodisk eller kontinuerligt. Centralsmörjning är ett sätt att minska friktion, förslitningshastighet och därmed förlänga maskinlivslängd. Tillägg av fett i lager görs i stort sett manuellt. Men i produktionsprocessen förkommer vissa oåtkomliga områden pga hög temperatur, radioaktivsmiljö eller risk för olyckor som hindrar en säker mätning och smörjning vilket ökar sannolikhet för haveri.

Därför behövs ett system för att digitalisera, integrera och automatisera hela underhållsprocessen: mätning- analys/diagnos – tillståndsprediktering – uppskattning av tiden till underhåll –arbetsorder/diagnosrapport – åtgärdsgenomförande. Det ökar precision om när en maskin bör planeras för underhåll, förbättra underhållsprestanda, minska haverier, samt underhåll- och produktionskostnad. För att utveckla ett systemkoncept har ett konsortium utvecklats av tre företag inom branscher för vibrationsmät-, smörjnings- och automatiskt vibrationsdiagnossystem samt en forskargrupp; seniora forskare och doktorander med en lång erfarenhet i underhåll och dess påverkan på produktion, kvalitet, leverans och ekonomi.

Projektledare
Basim Al-Najjar
Linnéuniversitetet
[email protected]
0470-708422

Vi som samverkar
→ Linnéuniversitetet
→ Assalub AB
→ E-MAINTENANCE SWEDEN AB
→ VIBRATIONSTEKNIK OGL AB

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.