Area of strength: Flexible production

Flexibel tillverkning av funktionella kopparbaserade produkter

 

Målet med projektet är att bidra till utveckling av additiv tillverkning för möjliggörande av innovativa produkter och processer och snabbare anpassning till marknadsbehov. Projektet adresserar området flexibel produktion inom Produktion2030. Ökad flexibilitet skall kombineras med kortare ledtid för produkter med hög materialkostnad. Detta skall visas genom valda applikationer som definieras av SKF och EFD Induction när det gäller induktorer där koppar används och kopparbaserade produkter som definieras av Atlas Copco. För båda tillämpningarna studeras och utvecklas lösningar med de pulverbäddbaserade teknikerna selektiv lasersmältning (LS) och binder jetting (BJ). För respektive tillämpning adresseras hela värdekedjan från pulvertillverkning (Carpenter Powder Products) via pulveroptimering och optimering av den additiva tillverkningen (Chalmers/RISE IVF samt Digital Metal) och produktdesign (EFD Induction/SKF/Atlas Copco) till slutprodukt och dess potentiella tillämpning (SKF/Atlas Copco). Projektet innefattar därmed insatser inom design för additiv tillverkning av kopparbaserade produkter, materialdriven processoptimering till slutlig utveckling och utvärdering av de valda demonstratorerna i en logisk följd. Speciella insatser för resultatspridning ingår även i projektet på både nationell och internationell nivå.

.