Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet

Syftet med projektet ”Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet” är att utveckla, testa och demonstrera en innovativ molnbaserad tjänstearkitektur för förebyggande underhåll av produkt- och produktionssystem, med fokus på industriella tillämpningar.

Målet är ökad kundnytta för produkt- och produktionsbaserade tjänster via fokus på hållbarhet, samt ökning av tillgängligheten i produktionssystem via integrerade underhållstjänster. Tillvägagångssättet är att proaktivt detektera avvikelser i beteendet hos produkter i förhållande till en simuleringsmodell som kontinuerligt uppdateras med realtidsdata från produkter i drift.

Konceptet gör det möjligt för leverantören att klättra i värdekedjan och ta ett större ansvar för värdebyggande hos kunderna som kan fokusera på sin kärnverksamhet och speciella förmåga vilket leder till ökad samlad produktivitet, kvalitet och konkurrensförmåga, jämfört med traditionella hårdvaruprodukterbjudanden. Detta förändrar affärsrelationerna mellan leverantörer och kunder genom risk- och vinstdelning, vilket främjar hållbar utveckling genom ekonomiska incitament.

Ett prototypsystem kommer att utvecklas för en tillgänglighetskritisk pilotapplikation, bestående av ett processindustriellt produktionssystem som drivs av hydraulmotorer. Den data som kontinuerligt samlas in via telematiktjänster från produkter i drift skapar en värdefull tillgång som stöder kunskapsdriven produktutveckling, där nästa generations tjänsteintegrerade produkter förbättras och utvecklingstiden för nya produkter minskar.

→ Ladda ner informationsblad om projektet här

Projektledare
Mathias Johanson
Alkit Communications AB
mathias@alkit.se
+46 (0)31-67 55 43

Samverkande parter
→ Alkit Communications AB
→ Bosch Rexroth
→ LKAB
→ Swedish ICT
→ Högskolan Väst
→ Umeå universitet

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.