Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet

 

Syftet med projektet ”Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet” är att utveckla, testa och demonstrera en innovativ molnbaserad tjänstearkitektur för förebyggande underhåll av produkt- och produktionssystem, med fokus på industriella tillämpningar. Målet är ökad kundnytta för produkt- och produktionsbaserade tjänster via fokus på hållbarhet, samt ökning av tillgängligheten i produktionssystem via integrerade underhållstjänster.

Tillvägagångssättet är att proaktivt detektera avvikelser i beteendet hos produkter i förhållande till en simuleringsmodell som kontinuerligt uppdateras med realtidsdata från produkter i drift. Konceptet gör det möjligt för leverantören att klättra i värdekedjan och ta ett större ansvar för värdebyggande hos kunderna som kan fokusera på sin kärnverksamhet och speciella förmåga vilket leder till ökad samlad produktivitet, kvalitet och konkurrensförmåga, jämfört med traditionella hårdvaruprodukterbjudanden. Detta förändrar affärsrelationerna mellan leverantörer och kunder genom risk- och vinstdelning, vilket främjar hållbar utveckling genom ekonomiska incitament.

 

Ett prototypsystem kommer att utvecklas för en tillgänglighetskritisk pilotapplikation, bestående av ett processindustriellt produktionssystem som drivs av hydraulmotorer. Den data som kontinuerligt samlas in via telematiktjänster från produkter i drift skapar en värdefull tillgång som stöder kunskapsdriven produktutveckling, där nästa generations tjänsteintegrerade produkter förbättras och utvecklingstiden för nya produkter minskar.

 

Samverkande parter:

Alkit Communications AB

Bosch Rexroth

LKAB

Swedish ICT

Högskolan Väst

Umeå universitet

 

Projektledare:

Mathias Johanson

Alkit Communications AB

mathias@alkit.se

+46 (0)31-67 55 43

 

Ladda ner informationsblad om projektet här >

 

Relaterade projekt:

 

Automatiserad inspektion och andra möjligheter vid införandet av digitalröntgen i tillverkningsindustrin

Circularis

Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av lean-principer och PRODUKTlivscykeldata (ÅTER PRODUKT)

Sustainable and Qlean Industry Demonstrator

SuRE BPMS – Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems

SIVPRO – Shape Inspection by Vision in Production

.