Area of strength: Resource efficient production

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

 

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter.

 

Presshärdningstekniken är en svensk innovation och industrialiserades i Sverige. Under det senaste decenniet har presshärdning utvecklats till en global teknik och Sverige är världsledande när det gäller både forskning och industriell tillämpning. Enorma kostnader orsakas dock på grund av driftstopp i samband med underhåll och utbyte av verktyg. Det finns ett behov för ett flexibelt verktygsmaterial som kan användas under olika förhållanden och med olika arbetsstyckematerial. Syftet med detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg som används för presshärdning av ultrahöghållfast stål. Projektet kommer att fokusera på att skapa termiskt sprutade beläggningar av dyrare och mer avancerade stål på billigare verktygsstål. Dessa beläggningar kommer att skapa en funktionell yta som förbättrar nötningsmotståndet och ger en mer robust friktion.

 

Betydande fördelar i produktionsekonomi och miljövinster kan uppnås genom att förbättra verktygens prestanda i varma formningsoperationer av fordonstillämpningar, som till exempel minimerad materialanvändning genom att skapa slutgiltig form utan trimning, minskat slitage på verktyg, enklare möjlighet att reparera beläggningar, billigare bulkmaterial för formverktyg samt minskade driftstopp. Målet är att förbättra presshärdningsprocessen och därmed skapa bättre konkurrenskraft för svensk industri inom områden som varmformningsteknik och verktygsteknik.

 

Projektet förväntas ha en stor inverkan på avfallstrappan genom att:

  • Minimera användandet av råmaterial
  • Förebygga verktygshaveri
  • Ha kontroll på termisk effektivitet
  • Reducerad energiförbrukning i processen

 

Samverkande parter:

Gestamp Hardtech

Höganäs

SSAB

Luleå tekniska universitet

RISE Kimab

 

Projektledare:

Braham Prakash

Luleå tekniska universitet

braham.prakash@ltu.se

+46 920 49 30 55

 

 

Ladda ner informationsblad om projektet här >

 

Relaterade projekt:

Automatiserad inspektion och andra möjligheter vid införandet av digitalröntgen i tillverkningsindustrin

Circularis

Design och implementering av cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller

Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av lean-principer och PRODUKTlivscykeldata (ÅTER PRODUKT)

Flexibel tillverkning av funktionella kopparbaserade produkter

Sustainable and Qlean Industry Demonstrator

SuRE BPMS – Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems

SIVPRO – Shape Inspection by Vision in Production

 

.