Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Blyfria kopparlegeringar i produkter och komponenter

Bly används ofta i ventiler, belysning och värme- och kylaggregat, eftersom blytillsatser förbättrar materialens bearbetbarhet. Men bly är giftigt och ackumuleras i naturen. Användningen behöver reduceras kraftigt. Projektet ska utveckla ny teknologi för tillverkning av komponenter i blyfria material.

Blytillsatser i kopparlegeringar görs för den ökade bearbetbarhet detta medför i materialet, men också av kostnadsskäl. Men bly är giftigt och skadar ekosystemet. Fram tills nu har dock medvetenheten om hälsoriskerna varit låg. Målet för projektet är att utveckla och implementera metoder och arbetsprinciper för tillverkningen av produkter tillverkade av blyfria legeringar.

Projektet har två viktiga mål

 • Utvecklande, tillverkning och implementation av demonstratorer i blyfria kopparlegeringar.
 • Utvecklandet av en handbok med regler och principer för tillverkningen av komponenter tillverkade i blyfria kopparlegeringar samt att bidra med kunskap och information till kurser inom Virtual Production University.

Resultatet från projektet är avsett att adressera två utmaningar, en relaterad till hållbarhet från ett miljöperspektiv och en relaterad till den industriella konkurrenskraften:

 • Eliminera eller drastiskt reducera användandet av och distributionen av bly i samhället samt i ekosystemet
 • Skapa tekniska förutsättningar för att bli europaledande vad gäller skärande bearbetning av blyfria kopparlegeringar med hjälp av bland annat nya och innovativa verktygsmaterial.

Projektet kommer behandla

 • Utvecklingen av arbetsmaterial
 • Optimering av produktdesign
 • Optimering av skärverktyg och de ingående bearbetningsprocesserna
 • Testning av de färdiga produkterna med avseende på skärbarhet och prestanda
 • Strategier för verktygsunderhåll
 • Rapportering av de resultat som erhållits
 • Spridande av information.
 • En kombination av laborativa studier och utvärdering av industriella produkter kommer att utföras som en del av projektet.

→ Ladda ner informationsblad om projektet här

Projektledare
Jan-Eric Ståhl
Lunds Tekniska Högskola
jan-eric.stahl@iprod.lth.se
+46 46 222 85 95

Vi som samverkar
→ Seco Tools
→ Examec Group AB
→ Markaryds Metallarmatur
→ SKB
→ RFR Solutions
→ Produktionsteknik i Lund
→ Maskinteknik i Oskarshamn
→ Sandvik SRP
→ Chalmers tekniska högskola
→ Högskolan i Halmstad

.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.