Du läser
Dynamisk planering och omkonfiguration av värdekedjan ska ge ökad resiliens

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Dynamisk planering och omkonfiguration av värdekedjan ska ge ökad resiliens

  • Projektet Building Resilience: Aligning supply chain reconfiguration and dynamic planning (ReAl) är ett av tio beviljade projekt efter Produktion2030:s senaste utlysning med fokus på en hållbar och resilient (motståndskraftig) tillverkningsindustri i Sverige. Här presenteras projektet lite närmare.
Industrial technology supply chain concept

Projektet bidrar till att bygga resiliens genom att rikta in omkonfigurationen av värdekedjan med nya sätt för dynamisk planering. Projektet kombinerar kunskap och erfarenhet från fem ledande svenska tillverkningsföretag med forskningskompetens från Chalmers och RISE för att bygga upp en hållbar och resurseffektiv värdekedja och öka motståndskapaciteten i svensk tillverkningsindustri.

Projektet vill accelerera uppbyggnaden av resiliensförmåga genom att utveckla och integrera strategier och arbetsmetoder för en mer omkonfigurerbar design av värdekedjan samt integrerade och nya sätt för dynamisk värdekedjeplanering. Detta kommer att leda till förbättrad förmåga att hantera störningar inom etablerade processer och kommer att leda till bättre anpassad respons beroende på störningen.

Projektet bidrar främst till de globala hållbarhetsmålen nr 12, 13 och 8.

I projektet samverkar Chalmers, AB Volvo, SKF, Ericsson, Getinge, Mitsubishi Europe Logisnext och RISE.

Projektledare
Patrik Jonsson, Chalmers Tekniska Högskola
[email protected]
+46 730346393

→ Läs mer om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.