Du läser
Mer resurseffektiva träkonstruktioner i byggsystem

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Mer resurseffektiva träkonstruktioner i byggsystem

  • Projektet Rational building systems for medium to long-span timber structures (RBS-TS) är ett av tio beviljade projekt efter Produktion2030:s senaste utlysning med fokus på en hållbar och resilient (motståndskraftig) tillverkningsindustri i Sverige. Här presenteras projektet lite närmare.

Syftet med projektet är att utveckla en ny typ av resurseffektiva träkonstruktioner i byggsystem med medel till långa spännvidder där traditionella stålplåtar kommer att ersättas med varianter i björkplywood. Målet är att öka resurseffektiviteten och minska klimatpåverkan vid tillverkning och montage av träkonstruktioner i byggsystem jämfört med traditionella träkonstruktioner.

Förväntade effekter är ökad resurseffektivitet, lägre känslighet för toleranser, förkortad produktionstid och ökad precision i byggnadssystemen, vilket minskar byggkostnader och klimatpåverkan.

Projektet bidrar till de globala hållbarhetsmålen nr 11, 12 och 9.

I projektet samverkar RISE, Koskisen, KTH, Moelven Limtre, Moelven Töreboda, Rubner Holzbau och Säffle Verkstadsbolag. Dessutom är IBE.Cnr, Dynea och Innovatum involverade.

Projektledare
Lars Blomqvist, RISE
[email protected]
+46 722276270

→ Läs mer om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.