Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Rationella byggsystem för medel till långa träkonstruktioner (RBS-TS)

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla en ny typ av resurseffektiva träkonstruktioner i byggsystem med medel till långa spännvidder där traditionella stålplåtar kommer att ersättas med varianter i björkplywood.

Ingående delar till systemet kommer att tillverkas i en digitaliserad styrd process av standardiserade delar. Eftersom standardiserade delar ger skalfördelar, modularisering ger ökad hanterbarhet och numeriska processer ger upprepade toleranser.

Målet är att öka resurseffektiviteten och minska klimatpåverkan vid tillverkning och montage av träkonstruktioner i byggsystem med medel till långa spännvidder jämfört med traditionella träkonstruktioner.

Förväntade effekter är ökad resurseffektivitet, lägre känslighet för toleranser, förkortad produktionstid och ökad precision i byggnadssystemen, vilket minskar byggkostnader och klimatpåverkan.

Projektledare
Lars Blomqvist, RISE
lars.blomqvist@ri.se
+46 722276270

Vi som samverkar
→ RISE
→ Koskisen OY
→ KTH
→ Moelven Limtre AS
→ Moelven Töreboda AB
→ Rubner Holzbau Srl
→ Säffle Verkstadsbolag AB

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.